Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ до Анастасия Николова Спасова

СЪОБЩЕНИЕ до Анастасия Николова Спасова Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Анастасия Николова Спасова, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Валентин Лазаров Панайотов, Радостина Иванова Панайотова и Янислав Валентинов Панайотв

СЪОБЩЕНИЕ до Валентин Лазаров Панайотов, Радостина Иванова Панайотова и Янислав Валентинов Панайотв Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Валентин Лазаров Панайотов, Радостина Иванова Панайотова и Янислав Валентинов Панайотв, за образуваното административно производство по чл. 99б от…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Румен Николаев Веселинов

СЪОБЩЕНИЕ до Румен Николаев Веселинов Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Румен Николаев Веселинов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Васил Иванов Киричев

СЪОБЩЕНИЕ до Васил Иванов Киричев Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Васил Иванов Киричев, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Венета Илиева Дончева и Крисиа Красимирова Денчева

СЪОБЩЕНИЕ до Венета Илиева Дончева и Крисиа Красимирова Денчева Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Венета Илиева Дончева и Крисиа Красимирова Денчева чрез нейната майка, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската…

Прочетете повече

Обявление за обнародвани в Държавен вестник бр.85 от 12.10.2021г. съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.85 от 12.10.2021г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за пътна връзка за транспортен достъп на…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ЯНЧЕВ ЯНЕВ И „НИТОНТЕКС“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ЯНЧЕВ ЯНЕВ И „НИТОНТЕКС“ ЕООД ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.2772 И 07079.2.2773 ПО КК НА ГР. БУРГАС И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ II-557, ИДЕНТИЧЕН С ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.557 ПО КК НА ГР. БУРГАС В С.О.“БИЗНЕС ПАРК БУРГАС-1“ Публикувано на :…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване…

Прочетете повече