Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Алекси Георгиев Петков и Баласка Стоянова петкова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24 ГР. БУРГАС БАЛАСКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1782/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за…

Прочетете повече

Съобщение до Милена Иванова Радева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МИЛЕНА ИВАНОВА РАДЕВА Ж.К. „ЛАЗУР“, №120, ВХ.3, ЕТ.11 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1778/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на кв.Българово

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "ЦАУ Възраждане" До Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че УПИ IX-15, X-1037, XI-1037 и XII-16 в кв.2, по плана на гр.Българово, общ.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07332.501.15, 07332.501.1617 и 07332.501.16 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение до заинтересовани собственици за изработен проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова улица

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.43 от 10.06.2022г. е обнародвано:     -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване…

Прочетете повече

Съобщение до Михаил Трифонов Гюлев и Величка Христова Сотирова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МИХАИЛ ТРИФОНОВ ГЮЛЕВ, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 39, ЕТ. 3 И ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА СОТИРОВА, С АДРЕС: УЛ. РЕЗВАЯ №12 С. ИЗВОР, ОБЩИНА БУРГАС УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЮЛЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОТИРОВА, В качеството Ви на собственици на поземлени имоти…

Прочетете повече

Съобщение до Лъчезар Костадинов Георгиев и Атанас Георгиев Иванов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЛЪЧЕЗАР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ, С АДРЕС: Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 7, АП. 5, ГР. БУРГАС И АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, С АДРЕС: Ж.К. СИНИТЕ КАМЪНИ, БЛ. 11, ВХ. 2, ЕТ. 6, АП. 15, ГР. СЛИВЕН УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В качеството Ви на собственици на…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПЗ по ПНИ на с.о."Каптажа", землище "Изворище"

ОБЩИНА БУРГАС ДЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДО СТАМО ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЦОНЕВ ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА ПЛУМА ЖЕЛЕВА РУСЕВА ДЖАНЕТА АТАНАСОВА РУСЕВА ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА НЕДЕВА   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за НПИ № 167.141 по ПНИ на с.о.„Каптажа“, землище с.Изворище, община Бургас, с който се предвижда ново…

Прочетете повече

Съобщение до Десислава Христова от ж.к. „Зорница“

ДО ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА Ж.К. „ЗОРНИЦА“ ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава Заповед №1357/10.05.2022 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Прочетете повече