Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение от Община Бургас

ДО:   ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ПАСКАЛЕВА УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №8 ГР. НЕСЕБЪР   ВИКТОР ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №8 ГР. НЕСЕБЪР   МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА МОСКОВА УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №8 ГР. НЕСЕБЪР   ТОДОРКА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА УЛ. „ЧЕНГЕЛИЕВ“ №2 ГР. АЙТОС   ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА Ж.К. „СУХАТА РЕКА“, БЛ. 18, ВХ. Д, ЕТ. 9,…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.57 от 22.07.2022г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ ЯНКОВ

ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ ЯНКОВ УЛ. „ХАН ТЕЛЕРИГ“ №38 КВ. „ПОБЕДА“ ГР. БУРГАС   На основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщаваме на АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ ЯНКОВ, че на основание чл.195, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.196, ал.3 от ЗУТ е издадена…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОНКА ИВАНОВА МУРАДОВА – ИВАНОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДОНКА ИВАНОВА МУРАДОВА – ИВАНОВА УЛ. „СЛИВНИЦА“ №28, ЕТ.3, АП.44 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2232/12.07.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с…

Прочетете повече

Съобщение до Алекси Георгиев Петков и Баласка Стоянова Петкова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24 ГР. БУРГАС БАЛАСКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2218/12.07.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОНЯ РАЙКОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА-БОЧЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО СОНЯ РАЙКОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА-БОЧЕВА, С АДРЕС: ГЕРМАНИЯ На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2343/20.07.2022г. на зам.-кмет на Община Бургас, с която собствениците на неурегулиран поземлен…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане…

Прочетете повече

Съобщение до ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗОТЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗОТЕВ Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ БЛ. 52, ВХ. 1, ЕТ. 6, АП. 16 ГР. БУРГАС УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В Община Бургас е постъпило, заявление вх. №94-01-7290/01.03.2022г. от Надя Георгиева Николова с искане за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №503.845…

Прочетете повече

Съобщение до БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ и МИРОСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ

ДО: БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ. 24 ГР. БУРГАС МИРОСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „ИГЛИКА“ №1 ГР. БУРГАС УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В Община Бургас е постъпило, заявление с вх. №94-01-1449/14.01.2022г. от Цветелина Христова Димитрова и Димитър Николов Димитров с искане за изменение на плана на новообразуваните имоти…

Прочетете повече