Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до СЕНСМИ ООД, АП ЕС ЕООД и ЖИТ ИСТЕЙТС ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   ДО СЕНСМИ ООД ГР. БУРГАС, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№16, ЕТ.З АП ЕС ЕООД ГР. НЕСЕБЪР, П.КОД 8230,УЛ. „ХАН КРУМ" 45 ЖИТ ИСТЕЙТС ЕООД ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. БРАТЯ БЪКСТОН 42, ЕТ. 2   Уведомяваме Ви, че с Решение №3220/03.11.2021г. Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ Ш-2632 В С.О.„БИЗНЕС-ПАРК БУРГАС 1“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2632 ПО КК НА ГР.БУРГАС.   ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ № 64, ЕТ.3 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас

На основание чл.62а, ал.3 във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 10:00 часа, Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, отреден – „за озеленяване“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас. Във…

Прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 17.11.2021г. от 09:30 часа, Община Бургас ще  проведе обществено обсъждане на проекти за частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от устройствена зона 12/Смф, 13/Смф и 02573/13. Във връзка с пандемичната обстановка, общественото обсъждане ще се проведе онлайн. За…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение за поправка на допусната на явна фактическа грешка в свое Решение

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.94 от 12.11.2021г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че е издадено Решение №25-14/28.09.2021г. на Общински съвет Бургас за поправка на допусната явна фактическа грешка в свое Решение, прието по т.28 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г.…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Съобщение до Мохамед Рида Амайри, Ангел Тончев Иванов, Димитринка Иванова Илиева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МОХАМЕД РИДА АМАЙРИ Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №316, ВХ. В, ЕТ.7, АП.53 ГР. СОФИЯ, Р-Н ИЛИНДЕН АНГЕЛ ТОНЧЕВ ИВАНОВ УЛ. 185-ТА №31 ГР. СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА Ж.К. „МЛАДОСТ 3“ №319, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5 ГР. СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ На…

Прочетете повече

Съобщение до Огнян Георгиев Вълчанов, Кирилка Димитрова Петкова, Трендафилка Симеонова Пилчева, Момчил Тодоров Танчев, Стойчо Тодоров Танчев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12 ГР. БУРГАС КИРИЛКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №24, ВХ.3, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС ТРЕНДАФИЛКА СИМЕОНОВА ПИЛЧЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №17 ГР. БУРГАС МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАНЧЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА“…

Прочетете повече