Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ и МИРОСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ

ДО: БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ. 24 ГР. БУРГАС МИРОСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „ИГЛИКА“ №1 ГР. БУРГАС УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В Община Бургас е постъпило, заявление с вх. №94-01-1449/14.01.2022г. от Цветелина Христова Димитрова и Димитър Николов Димитров с искане за изменение на плана на новообразуваните имоти…

Прочетете повече

Съобщение до ДОНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА и МАРИЯ ИВАНОВА БОГОЕВА

ДОНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА УЛ. „КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ“, №29, ВХ. 2 ГР. БУРГАС МАРИЯ ИВАНОВА БОГОЕВА УЛ. „АЛБАТРОС“ №2 ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В Община Бургас е постъпило, заявление с вх. №94-01-5388/15.02.2022г. от Даниела Атанасова Карашева, наследник на Атанас Христов Карашев с искане за изменение на плана на новообразуваните…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-67 в кв.167 по плана зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.225 по КК на гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VIII-67 в кв.167 по плана зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.225 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2276/14.07.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV-100 в кв. 16 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 48409.501.100 по КККР на с.Миролюбово Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV-100 в кв. 16 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 48409.501.100 по КККР на с.Миролюбово Община Бургас. Уведомяваме Ви, че със Заповед №2270/14.07.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 21141.12.28 по КК на с.Димчево, Община Бургас, м.“Вятърницата“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 21141.12.28 по КК на с.Димчево, Община Бургас, м.“Вятърницата“ Уведомяваме Ви, че със Заповед №2271/14.07.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2,…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I в кв. 117 по плана на зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, с което в обхвата на плана се включват ПИ с идентификатори 07079.653.659, 07079.653.773 и 07079.653.666 по КККР на гр.Бурга

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I в кв. 117 по плана на зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, с което в обхвата на плана се включват ПИ с идентификатори 07079.653.659, 07079.653.773 и 07079.653.666 по КККР…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.831.212 по КК на гр. Бургас, находящ се в кв.5 по плана на зона „Хижи“, лесопарк Росенец, гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.831.212 по КК на гр. Бургас, находящ се в кв.5 по плана на зона „Хижи“, лесопарк Росенец, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със №2269/14.07.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV-56 и УПИ V-219, кв.179 по плана зона „Д“, ж.р.Меден Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.318 и 07079.671.319 по КК на гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV-56 и УПИ V-219, кв.179 по плана зона „Д“, ж.р.Меден Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.318 и 07079.671.319 по КК на гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2268/14.07.2022г. на…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV-606 и УПИ VIII-604,605, кв.49 по плана ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.116 и 07079.610.117 по КК на гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IV-606 и УПИ VIII-604,605, кв.49 по плана ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.116 и 07079.610.117 по КК на гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2267/14.07.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече