Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

           Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕТЯ ДИМИТРОВА БАКАЛОВА 

СЪОБЩЕНИЕ ДО  ПЕТЯ ДИМИТРОВА БАКАЛОВА  УЛ. „ВАРДАР“ № 53, ЕТ.3 ГР. БУРГАС      На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1047/02.04.2024г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с…

Прочетете повече

Съобщение до г-н Венец Красимиров Трайков с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“, бл.57, ет.5

На основание чл.18а, ал. 9 и ал. 10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-н Венец Красимиров Трайков с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“, бл.57, ет.5, че за строеж: „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.98.1.53 по КК на гр. Бургас /ателие № 5/, чрез…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.820.1314 и 07079.820.1316 по КК на гр.Бургас, в кв.72 по плана на разширението на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС   ДО РУСИ ДИНЕВ КУРТЛАКОВ ГР.БУРГАС УЛ.АБОБА №13   СВЕТЛИН РУСЕВ КУРТЛАКОВ ГР.БУРГАС УЛ.АДАМ МИЦКЕВИЧ №3 ЕТ.9 АП.22   КЕРАМИКА БУРГАС“ АД ГР.БУРГАС КВ.САРАФОВО КЕРАМИЧНА ФАБРИКА   ЦВЕТАН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ ГР.БУРГАС Ж.К.СЛАВЕЙКОВ  № 79 ВХ.1 ЕТ.4 АП.5   КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ ГР.БУРГАС УЛ.СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ  № 106 ЕТ.4  …

Прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №1087/03.04.2024г. на Зам.-кмет „СИРР“ при Община Бургас за одобряване на служебен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, ...

ДО МАРИЯ ХРИСТОВА КОЕВА                                                            УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ №23, ET.1, AП.1, ГР.СОФИЯ   ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА                                     БУЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 14, ЕТ.6, АП.36,  РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ГР.ПЛОВДИВ   ИВАН НИКОЛОВ БОГОЙЧЕВ                                                   Ж.К. „ЗОРНИЦА“ № 21 ВХ.5, ЕТ.7 ГР.БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1087/03.04.2024г. на Зам.-кмет „СИРР“ при Община…

Прочетете повече