Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Заповед за обявяване на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №1291/02.05.2023 г.     На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1, изр. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и във връзка с подадени писмени сигнали от собственици на…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-1694 и УПИ IV-1697 в кв.97 по пална на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.609.123 и 07079.609.122 по КК на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ДО РАЛИЦА ОГНЯНОВА ЦЕКОВА ГР.ВАРНА, УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 39 ВХ.Б ЕТ.4 АП.8 МАРИЙКА ПЕТКОВА КАМБУРОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ № 66 ВХ.6 ЕТ.2 АП.4 ХРИСТО СТОЯНОВ КАМБУРОВ ГР.БУРГАС БУЛ.ДЕМОКРАЦИЯ № 46 ВХ.1 ЕТ.1 ДЕНКА САВОВА ЧАНЕВА-ЯНЕВА ГР.БУРГАС БУЛ.ДЕМОКРАЦИЯ № 46 ВХ.1 ЕТ.2 ЛЮБОМИР КОЙЧЕВ СТОИЛОВ ГР.БУРГАС БУЛ.ДЕМОКРАЦИЯ № 80…

Прочетете повече

Съобщение до собственици на ПИ с идентификатор 07079.820.1560 по КК на гр. Бургас, УПИ II-1560, кв.34 по плана на кв. „Сарафово“

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ Дo: 1.Стилияна Стойчева Митева, адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №190 Е, ет.6, ап.23, 2.Иванка Йорданова Косева, адрес: гр. Пазарджик, ул. „Яденица“ №10, 3. Петко Грудов Горов, адрес: с. Граматиково, Община Малко Търново, ул. „В. Левски“ №17, 4.Милена Александрова Димитрова, адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“,…

Прочетете повече

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1182 / 21.04.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-248, кв.23, по плана на кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас, представляващ ПИ…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Кирил Димов Петров, адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ №54, ет.4, Анифе Мустафова Хасанова-Билял, адрес: Община Разград, с. Дянково, ул. „Тракия“ №13, Климентина Цветанова Станчева, адрес: гр. Бургас, жк „Зорница“, бл.27, вх.2, ет.5, ап.15,

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ Дo: 1.Кирил Димов Петров, адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ №54, ет.4, 2.Анифе Мустафова Хасанова-Билял, адрес: Община Разград, с. Дянково, ул. „Тракия“ №13, 3.Климентина Цветанова Станчева, адрес: гр. Бургас, жк „Зорница“, бл.27, вх.2, ет.5, ап.15, 4.Хюсеин Ахмед Мустафа, адрес: гр. Бургас, пл. „Жени Патева“ №1,…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до 1.Кирил Димов Петров, адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ №54, ет.4, 2.Анифе Мустафова Хасанова-Билял, адрес: Община Разград, с. Дянково, ул. „Тракия“ №13, 3.Климентина Цветанова Станчева, адрес: гр. Бургас, жк „Зорница“, бл.27, вх.2, ет.5,

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ Дo: 1.Кирил Димов Петров, адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ №54, ет.4, 2.Анифе Мустафова Хасанова-Билял, адрес: Община Разград, с. Дянково, ул. „Тракия“ №13, 3.Климентина Цветанова Станчева, адрес: гр. Бургас, жк „Зорница“, бл.27, вх.2, ет.5, ап.15, 4.Хюсеин Ахмед Мустафа, адрес: гр. Бургас, пл. „Жени Патева“ №1,…

Прочетете повече

ДО „ФИНА МЕХАНИКА“, гр. София

  Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ III-34 в кв.1 по плана на ж.к. “Братя Миладинови“, гр. Бургас, ПИ 07079.620.67, приет с протокол – решение №26/30.11.2022г. по т.6 на ЕСУТ при Община Бургас     ДО „ФИНА МЕХАНИКА“, гр. София, ул. “Искър“, №19, вх .А…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „БУРГАСЦВЕТ-90 – ТАНЕВ“ ЕООД „ГАРДЕН ФРАНЦ“ ООД „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ВЕЛЕВ ДОНКА СТАНКОВА ПЕТРОВА ЛЮДМИЛ ЕМИЛОВ ПЕТРОВ АТАНАС ТАНЕВ КОЛЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВ ТАСЕВ ИВАН МИТКОВ ДИМИТРОВ

ДО „БУРГАСЦВЕТ-90 – ТАНЕВ“ ЕООД „ГАРДЕН ФРАНЦ“ ООД „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ВЕЛЕВ ДОНКА СТАНКОВА ПЕТРОВА ЛЮДМИЛ ЕМИЛОВ ПЕТРОВ АТАНАС ТАНЕВ КОЛЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВ ТАСЕВ ИВАН МИТКОВ ДИМИТРОВ Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 1021/03.04.2023 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на…

Прочетете повече

Съобщение за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1002 в с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище

ДО: БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ. 24 ГР. БУРГАС   РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ Ж.К. „КРАСНО СЕЛО“ БЛ. 199, ЕТ. 4, АП. 14 ГР. СОФИЯ   НИКОЛА ЕНЧЕВ СТАНЧЕВ КВ. РУДНИК, УЛ. „ТУНДЖА“ №3 ГР. БУРГАС   ИВАН ЕНЧЕВ СТАНЧЕВ КВ. РУДНИК, УЛ. „ТУНДЖА“ №3 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ДАМИ…

Прочетете повече