Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за издадено разрешение за строеж № 35 от 22.03.2023г. на Община Бургас

ДО ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА КЕРЕМИДЧИЕВА Ж.К СЛАВЕЙКОВ БЛ.14 ВХ.8 ЕТ.8 АП.14 ГР.БУРГАС Община Бургас съобщава, на основание чл.149, ал.1 ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 35 от 22.03.2023г. за строеж : Уличен водопровод ПЕВП ф110, ПЕ100, PN10 с дължина 99,10м и улична битова канализация РР ф315 SN8 с дължина…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж № 36 от 22.03.2023г. на Община Бургас

ДО „С ЕНД И ГРУП“ ЕООД Ж.К СЛАВЕЙКОВ БЛ.54 ВХ.1 ЕТ.1 ГР.БУРГАС Община Бургас съобщава, на основание чл.149, ал.1 ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 36 от 22.03.2023г. за строеж : „Уличен водопровод ПЕВПф90, ПЕ100, PN10 с дължина 392,15м по улична мрежа на с.Маринка до УПИ I-20252, кв.58…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Ревизионен акт и Акт…

Прочетете повече

Съобщение относно УПИ на територията на Пети километър

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.55, ВХ.18, ЕТ.5 ГР. БУРГАС   ГРОЗДАН СТОЙКОВ ШОПОВ Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.4, ВХ.5, ЕТ.1, АП.73 ГР. БУРГАС   ПЕНКА КРЪСТЕВА ВЪЛЧЕВА ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №19, ВХ.4, ЕТ.1 ГР. БУРГАС  …

Прочетете повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА М.МОЧУРА, ЗЕМЛИЩЕ НА КВ.БАНЕВО

ДО: АНТОАНЕТА МИЛЕНОВА КАНДЖОВА УЛИЦА „КОКИЧЕ“ №4, ЕТ.1, АП.1 ГРАД ПЛЕВЕН ДО: СВЕТЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ“ (Н.КОФАРДЖИЕВ) №15, ВХ.1, ЕТ.2 ГРАД БУРГАС ДО: ЗОРНИЦА ПЕТРОВА ЛЕФТЕРОВА Ж.К. „ЗОРНИЦА" ГРАД БУРГАС ДО: ВИОЛЕТА ДРАГАНОВА ХРИСТОВА УЛИЦА „ОСМИ МАРТ №1 ГРАД КАЗАНЛЪК ДО: ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ Ж.К. „ИЗТОК“ , БЛ.73,…

Прочетете повече

Съобщение до Таню Патриков – управител на „МАКСИ СТРОЙ БС“ ЕООД и Марина Андреева, Живко Андреев, всички в качеството на собственици на ПИ с идентификатор 07079.602.478 по КК на гр. Бургас, УПИ ХIII, кв.7 по плана на жк „Славейков“, гр. Бургас.

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   Дo: 1. Таню Георгиев Патриков – управител на „МАКСИ СТРОЙ БС“ ЕООД, ЕИК 201745744, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк „Лазур“, бл.36, вх.2, ет.5, ап.1 и 2. Марина Петкова Андреева и Живко Василев Андреев – с адрес: гр. Бургас, ул. „Пробуда“…

Прочетете повече