Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Калинка Пеева, Таня Симеонова, Ивайло Симеонов, Величка Атанасова, Галина Михайлова, Божидар Мирчев, Маргарита Димитрова, Радка Илчева и Таня Пантова в качеството си на наследници на Дражо Стоянов Чолаков

КАЛИНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 128, ВХ. 5, ЕТ. 7, АП. 82, ГР. БУРГАС ТАНЯ КИРИЛОВА СИМЕОНОВА, Ж.К. ЛЕВСКИ, ЗОНА Г, БЛ. 4, ВХ. В, ЕТ. 9, АП. 88, ГР. СОФИЯ ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ, Ж.К. ХИПОДРУМА 1, ЕТ. 7, АП. 33, ГР. СОФИЯ ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ,…

Прочетете повече

Съобщение до Борис Борисов, Росен Борисов, Христо Христов и Евелина Йорданова за одобрена оценката на 15/515 кв. метра ид. части от поземлен имот с пл.№232, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. “Каптажа“, землище с

БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ, Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ.24, ГР. БУРГАС РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ, Ж.К. КРАСНО СЕЛО, БЛ. 199, ЕТ. 4, АП. 14, ГР. СОФИЯ ХРИСТО ЗАФИРОВ ХРИСТОВ, С. СВЕТЛИНА, ОБЩ. СРЕДЕЦ ЕВЕЛИНА ЗАФИРОВА ЙОРДАНОВА, УЛ. ОБОРИЩЕ 32, ГР. ПОМОРИЕ     С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 48 / 04.10.2023 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщения до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.2.3920 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №3284/04.10.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №3284/04.10.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО АННА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ПОЛОНОВА, ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ПОЛОНОВА И ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО АННА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ПОЛОНОВА, ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ПОЛОНОВА И ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.1403 ПО КК НА ГР. БУРГАС       ОБЩИНА БУРГАС   ДО : АННА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА УЛ. „ДЕНЬО ЧОКАНОВ“ № 1 вх.Г ет.8 ап.23 ГР.ВЕЛИКО…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана "В" , ж.р."Меден Рудник"е изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ

ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ II и УПИ III в кв.118 по плана зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.331, 07079.653.332, 07079.653.334 и 07079.653.335 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същия е е изложен в ст.4 на Дирекция…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече