Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Откриване на процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, за срок от 5 години...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти - публична общенска собственост, за…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови" на паркинга на бл.65, пред вх.1, показват, че същото е собственост на Ботьо…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас във връзка с изборите за народни представители

ОБЩИНА БУРГАС   Във връзка с насрочените на 05.07.2009 г. избори за народни представители, Община Бургас   ОБЯВЯВА:   1. Справки за границите и обхвата на избирателните секции могат да се правят в Центъра за административно обслужване на Община Бургас в гр. Бургас, ул. Александровска № 26, в териториалните дирекции…

Прочетете повече

Ще се извърши прокопаване на озеленените площи при няколко бургаски кръстовища

  СЪОБЩЕНИЕ     Във връзка с изграждане на декоративно и сигнално осветление на територията на кръгови движения:  кръгово кръстовище бул. "Стефан Стамболов", в участъка от бул. "Никола Петков", кръгово кръстовище бул. "Стефан Стамболов", бул. "Пр. Якимов", ул. "Транспортна", път І-6, кръгово кръстовище ул. "Транспортна", бул. "Д. Димов", път І-9,…

Прочетете повече

График за изплащане възнагражденията на СИК

Г Р А Ф И К   За  изплащане на възнаграждения на СИК   от избори  за Европейски парламент на 07 юни 2009г № Териториална  дирекция С  И  К № от....до Място на          изплащане Дата 1 ТД" ПРИМОРИЕ" 1- 58,  287 ТД"Приморие"   ул."Александровска" №83  /в двора,стая №33/ 11 и 12 юни      2009г.…

Прочетете повече

Летни школи за децата в Общински детски комплекс от 08.06.2009 г. до 21.08.2009 г.

Община Бургас, Общински детски комплекс- Бургас и Училищно Настоятелство към ОДК вече четвърта поредна година предлагат на децата на Бургас за периода от 08.06.2009 г. до 21.08.2009 г. следните летни школи: 1.   Изобразително изкуство ул. Райна Княгиня №11 два пъти седмично /вторник и четвъртък/, от 09:30 ч. до 11:00 ч. Занятията…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Берил” ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Кариера за добив на строителни материали "Крушака” с трошачно-сортировъчна инсталация…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Спекта Ауто” ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова база за търговска дейност с промишлени стоки, съдържащи химични…

Прочетете повече