Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Уведомление до Димитър Арнаудов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"94-Д-631/23.03.2010г.   ДО Димитър Костадинов Арнаудов гр.Созопол, ул."Аполония"№44/мас.124/им.8/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен…

Прочетете повече

Уведомление до Стефан Попов, с.Мъглен за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане " За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"94-Д-631/23.03.2010г. ДО Стефан Иванов Попов, с.Мъглен п.к.8523/мас.124/им.5/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в…

Прочетете повече

Уведомление до Кристина Арнаудова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 94-Д-631/23.03.2010г. ДО Кристина Костадинова АрнаудоваБургас, ул."Фердинандова"№63/мас.124/им.8/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в…

Прочетете повече

Уведомление до Катерина Атанасова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"94-Д-631/23.03.2010г. ДО Катерина Митова Атанасова Бс, ж.к."Славейков" бл.64, вх.7/мас.123/им.3/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е…

Прочетете повече

Уведомление до Кортеза Георгиева за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За търговски и складови дейности за нехранителни стоки"

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 70-Е-874/ 23.03.2010г. ДО Кортеза Райчева ГеоргиеваБургас, ж.к."Лазур" бл.1ДО9 вх.3 ет.4 ап.3/за имот 25, мас.145/   Уведомяваме Ви, че за масив 147 имот пл.№20, м-т "Шосеен път" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "за търговски и складови дейности за нехранителни стоки" свързано с процедура по промяна…

Прочетете повече

Уведомление до Веса Янкова Димитрова за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ВЕСА ЯНКОВА ДИМИТРОВА, че с Уведомление № 94-В-194/06.04.2010г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за…

Прочетете повече

Заявление за преразглеждане на разрешително №106/2008г. по чл.104 от ЗООС на „Лукойл Нефтохим Бургас" - основна площадка, гр. Бургас

Заявление за преразглеждане на разрешително №106/2008г. по чл.104 от ЗООС на "Лукойл Нефтохим Бургас" - основна площадка, гр. Бургас Община Бургас съобщава, че на основание чл.111, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, обявява открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително №106/2008г. по чл. 104 от ЗООС…

Прочетете повече

На 9 април ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на Общински дълг от Община Бургас

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   СЪОБЩЕНИЕ   На 9 април /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на Общински дълг от Община…

Прочетете повече