Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Атанас Танев за изготвен проект за ЧИ на ПР в с.Маринка

Изх. № 94-Е-207/19.03.2010г. ТД "Зора" ДоАтанас Петров Таневж.к."Изгрев" бл.37,вх.5,ет.5гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за ПИ 184, местност "Черниците- Училищното", с.Маринка е изготвен проект за ЧИ на ПР. Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч. На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5…

Прочетете повече

Съобщение до Киро Георгиев Мавродиев

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Киро Георгиев Мавродиев, в качеството му на представляващ ЕТ "КИРО МАВРОДИЕВ-69", със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Патриарх Евтимий" № 33, че е издадена Заповед № 636/16.03.2010г. на Кмета на Община Бургас, на основание чл.…

Прочетете повече

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал.1 от ЗУТ на обекти

Община Бургас съобщава, че на 08.04.2010г. от 13,30 часа в залата на Общината ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал.1 от ЗУТ на обекти:- ПУП - Парцеларен план на Пътно кръстовище вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 - ПУП-ПУР на ПЗ "Юг", гр. Бургас…

Прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас съобщава, че на 08.04.2010 г. от 13,30 часа в залата на Общината ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, на обекти: -        ПУП - Парцеларен план на Пътно кръстовище  вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 -        ПУП-ПУР на ПЗ…

Прочетете повече

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.21 от 16.03.2010г. е обнародвано решение № 29-26/18.12.09г на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.21 от 16.03.2010г. е обнародвано решение № 29-26/18.12.09г на Общински съвет - Бургас, с което е одобрен ПУП - ПУР на улица с о.т. 176-175-174-173-172, южно от кв.80, 79 и 55 и изменение на ПУП-ПР на УПИ І в кв.98 по плана на…

Прочетете повече

Информация за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Надежда Тодорова Стоянова Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на логистичен център…

Прочетете повече

ПОКАНА за съвместна дискусия по приложението на Закона за управление на етажната собственост

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 24.03.2010 г. , от 10. 00 ч. в залата на Община Бургас с участието на Кмета на Община Бургас, директорите на териториалните дирекции, управителите на етажна собственост и граждани ще се проведе съвместна дискусия по приложението на Закона за управление на етажната собственост. Каня ви…

Прочетете повече