Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Тодор Димитров за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имоти

Община БургасТД"Изгрев" До Тодор Димитров Димитровк-с."Изгрев"бл3 вх.3 ет.8 ап.74гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №1699/24.06.2009г. на Заместник Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№6, 15 и 21, масив 19, местност "Оникилика", гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД "Изгрев" всеки ден от 8.30 до…

Прочетете повече

Съобщение до Вяра Неделчева за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имоти

Община БургасТД"Изгрев" До Вяра Георгиева Неделчеваул."Л.Каравелов"№12 вх.1 ет.8гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №1699/24.06.2009г. на Заместник Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№6, 15 и 21, масив 19, местност "Оникилика", гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД "Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.…

Прочетете повече

Съобщение до Неделчо Абаджиев за за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имоти

Община Бургас ТД"Изгрев" До Неделчо Борисов Абаджиевул."Войнишка" №22гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №1699/24.06.2009г. на Заместник Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№6, 15 и 21, масив 19, местност "Оникилика", гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД "Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.…

Прочетете повече

Съобщение до Цаньо Червенаков за одобрен ПУП-ПРЗ за масив 54 имот пл.№ 9, местност "Бургаски път" - землище с.Рудник

ОБЩИНА БУРГАСКМЕТСТВО С.РУДНИК,ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА ДОЦАНЬО ПАНАЙОТОВ ЧЕРВЕНАКОВК/С"ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.16,ВХ.4,ЕТ.3ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че със Заповед №3252/27.10.2009г. на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив 54 имот пл.№ 9, местност "Бургаски път" - землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ отреден за крайпътен обект-търговски център…

Прочетете повече

Съобщение за промяна в маршрута на автобусни линии заради авария

Община Бургас уведомява гражданите на Бургас, че във връзка с извършване на аварийно-възстановителни работи  на водопроводна шахта, на 19.11.2009 г. /четвъртък/ от 09,00 ч. до 16,00 ч., ще бъде спряно движението на МПС  по западното платно /посока ЖП-гара/ на бул. "Демокрация". В периода от 09,00 ч. до 16,00 ч. автобусни…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект ПУП -ПРЗ Имот №502.58 с.о. "Остреца-2" землище кв.Банево гр.Бургас

Община БургасТД"Освобождение"кв.Банево До Стоян Пеев Ивановк-с."Лазур" бл.76 вх.Вгр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП -ПРЗ Имот №502.58 с.о. "Остреца-2" землище кв.Банево гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки вторник,сряда и четвъртък от 8.30 до 12.30ч. На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект ПУП -ПРЗ Имот №501.778 и №501.796 с.о "Острица-2" землище кв.Банево гр.Бургас

Община БургасТД"Освобождение" кв.Банево До Иван Георгиев Миховски к-с "Зорница"бл.4 вх.Агр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП -ПРЗ им.№778 и №796 с.о."Острица-2 землище кв.Банево гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки вторник,сряда и четвъртък от 8.30 до 12.30ч. На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект ПУП -ПРЗ кв.15 УПИ V-163 кв.Банево гр.Бургас

Община БургасТД"Освобождение"кв.Банево До Христо Иванов Младеновгр.Бургас к-с"Лазур"бл.68 ет.9ап.35 Уведомяваме Ви, че e изготвен проект ПУП -ПРЗ кв.15 УПИ V-163 кв.Банево, гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки вторник,сряда и четвъртък от 8.30 до 12.30ч. На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и…

Прочетете повече

Община Бургас организира обществено обсъждане на предстоящи инвестиционни проекти

Община Бургас кани всички заинтересовани граждани на обществено обсъждане във връзка с предстоящи инвестиционни проекти. То ще се проведе на 27.11.2009 г. от 15.00 часа в залата на Общината. Ще бъдат представени следните проекти, кандидатстващи по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.", схема за безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа…

Прочетете повече