Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Виолета Димитрова Костадинова за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник

Техническа службас.РудникОбщина Бургас ДоВиолета Димитрова Костадиновак/с"Славейков" бл.55, вх.4гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ №34 от 07.10.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ II-119 отреден за вилно строителство свързано с процедура по промяна предназначението на…

Прочетете повече

Съобщение до Милан Илчев Ангелов за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 масив 27, местността „До село" землище с.Драганово

Техническа службас.РудникОбщина Бургас ДоМилан Илчев Ангеловул.Ленин бл.20гр.София Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 масив 27, местността "До село" землище с.Драганово, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на 14 броя УПИ отредени за вилно строителство свързано с процедура по…

Прочетете повече

Съобщение до Атанас Петров Танев за изготвен проект за ЧИ на ПР за местност в с.Маринка

Изх. № 94-Е-207/15.01.2010г. До Атанас Петров ТаневТД "Зора" Адрес : ж.к. "Изгрев" бл.37, вх.5, ет.5 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че за ПИ 184, местност "Черниците - Училищното", с.Маринка е изготвен проект за ЧИ на ПР. Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден от 8.30ч. до 12.30ч. На основание…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на проект „Актуализация на действащ ПУП и ПУП-ПРЗ-разширение на с. Димчево”

Община Бургас съобщава, че на 26.02.2010 г. от  10.00 ч в залата на Общината и на 26.02.2010г. от 14.30 ч. в Кметство с. Димчево ще се проведе Обществено обсъждане на проект "Актуализация на действащ ПУП и ПУП-ПРЗ-разширение на с. Димчево”. 

Прочетете повече

Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в кв. Банево и гр. Българово

  ОБЩИНА БУРГАС     СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ  В КВ.БАНЕВО, ГР.БУРГАС и ГР.БЪЛГАРОВО       На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 17.09.2009г. е изменен…

Прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до Иван Стоянов – управител на „Синта” ЕООД

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас До  Иван Стоянов - управител на "Синта" ЕООД, ул.Цар Симеон 74 гр.Бургас Уведомяваме Ви , че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот 13 в масив 27, местност До село-землище с.Драганово, като са обособени 14 броя УПИ отредени…

Прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до Димитър Костадинов Стоянов, гр.Бургас

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас До Димитър Костадинов Стоянов к/с"Лазур" 26,вх.3, ет.4,ап.6 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №34 от 07.10.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№119 масив 33, землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ II-119 отреден за вилно строителство…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:  

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Желязко Василев Вълчев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.412, вх.1, ет.6, ап. десен, че е издадена Заповед № 326/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1,…

Прочетете повече