Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение

На 9 февруари 2010 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по реклама на което ще бъдет рагледани инвестиционни предложения по чл.42 от НПОРИДТОБ.

Прочетете повече

На 9 февруари 2010 г. от 9.30 часа в стая №105 в Община Бургас ще се проведе заседание на Комисията по реклама на което ще бъдет рагледани инвестиционни предложения по чл.42 от НПОРИДТОБ.

Прочетете повече

Детски хор за църковно пеене набира хористи

КЛУБ "ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНСКИ ТРАДИЦИИ, ЦЕННОСТИ И ПРАЗНИЦИ" КЪМ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС   НАБИРА   ХОРИСТИ /УЧЕНИЦИ ОТ 2 ДО 5 КЛАС/ ЗА ДЕТСКИ ХОР ЗА ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ.   РЕПЕТИЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"   РЪКОВОДИТЕЛ-ЕМИЛ ПЕТРОВ   ЗАНИМАНИЯТА СА БЕЗПЛАТНИ.   ПРОСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ -15.02.2010 г. ОТ 19,00 …

Прочетете повече

Съобщение до Андрей Жеков за издадено разрешение за строеж № П - 112 / 08.12.2009 г.

ДО АНДРЕЙ ПЕТРОВ ЖЕКОВ живущ на ул." Тр.Китанчев" № 15 а , гр.БургасУведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ , че е издадено разрешение за строеж № П - 112 / 08.12.2009 г. за ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИСТРОЙКА ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕРАСА НА ВТОРИ ЕТАЖ на ул."Тр.Китанчев" № 15 , кв.91, УПИ…

Прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до Кръстю Савов, гр.Варна

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас До Кръстю Иванов Савовк/с"Вл.Варненчик" бл.406,вх.2,ет.5,ап.40гр.Варна Уведомяваме Ви , че със Заповед №3252/27.10.2009г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти пл.№20 и 21, масив 39, местност "Старите лозя" - землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ отреден…

Прочетете повече

Съобщение до "БУРГАС ТАКСИ" ООД за одобрен ПУП-РЗ на имот пл.№270, кв.33, ПЗ"Север", гр. Бургас

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО 94-П-549/ 03.02.2010г "БУРГАС ТАКСИ" ООД ПЗ"Север" до СУМОР   Уведомяваме Ви, че със Заповед №3876/10.12.2009г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-РЗ на имот пл.№270, кв.33, ПЗ"Север", гр. Бургас, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ V. Издадено е строително разрешение №О-107/10.12.2009г.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "ЕЛ КОМЕРС” ООД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база за търговска дейност с отпадъци от…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:   "ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 41 в масив 44, местност "Чобан баир" - землище…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на «АЛМЕД» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Извършване на допълнителна дейност по събиране, временно съхранение, транспортиране и…

Прочетете повече