Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Пенка Ковачева за одобрен ПУП-ПРЗ

До Пенка Жекова Ковачеваул. "Патриарх Евтимий" №86 ет. 3 ап. 2гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със Заповед №2277 /12. 08. 2010г. на зам. Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот №45 масив №24 местност "Шосе бою" землище кв. ВетренЗаповедта е изложена в стая №6 техническа служба кв.…

Прочетете повече

Съобщение до Никола Ковачев за одобрен ПУП-ПРЗ

До Никола Иванов Ковачевул. "Патриарх Евтимий" №86 ет. 3 ап. 2гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със Заповед №2277 /12. 08. 2010г. на зам. Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот №45 масив №24 местност "Шосе бою" землище кв. ВетренЗаповедта е изложена в стая №6 техническа служба кв.…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.11.2010 г. (петък) от 15.00 часа, във връзка с разглеждане, оценяване на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.11.2010 г. (петък) от 15.00 часа, във връзка с разглеждане, оценяване на получени оферти за обект: "Избор на изпълнител за извършване на разширение на зала в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанова".   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа…

Прочетете повече

Съобщение до Анжело Михов Дянев

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 от, във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Анжело Михов Дянев, че с уведомление № 53-00-209/21.10.2010 г. на Кмета на Община Бургас е започнато административно производство за издаване на заповед, съгласно чл. 65 от Закона за общинската собственост, за изземване…

Прочетете повече

Преброяване на населението и жилищният фонд в Република България '2011

Целта на "Преброяване'2011" е да се осигури надеждна и изчерпателна информация за населението и жилищния фонд в страната. Чрез него ще се получат статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл.136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев", гр.Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл.55, и 56…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 02.11.2010 г. (вторник) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 02.11.2010 г. (вторник) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на община Бургас". ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до…

Прочетете повече

Временно е спряно движението по пътя под надлез СОМАТ

Поради извършване на ремонтни дейности на пътя под надлез СОМАТ, временно е спряно движението на моторни превозни средства по него в двете посоки.

Прочетете повече