Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Светослав Иванов за изготвен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ

До Светослав Георгиев Иванов к-с "Славейков" бл.33 вх.8 ет.8 гр. Бургас Уведомяваме Ви , че за кв.5 УПИ №ІV-112и УПИ №ХХІV-112 гр. Българово е изготвен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в техническа служба гр. Българово всеки ден от понеделник до четвъртък от 8.30 до 12. На…

Прочетете повече

В Държавен вестник са обнародвани съобщения за изготвени проекти

В Държавен вестник бр.28 от 05.04.2011 г. са обнародвани съобщения за  изготвени проекти за: - ПУП - Парцеларен план за трасе на пътна връзка за достъп до УПИ І-31 в масив 130, местност "Хаджи тарла" в землището на кв. "Лозово", гр. Бургас, който е изложен за разглеждане в ТД "Освобождение"…

Прочетете повече

Фотоконкурс "Така видях откриването на Казиното"

Организатори: Община Бургас, Културен център "Морско казино". Регламент: До участие се допускат фотографии на професионалисти, любители, студенти, ученици. Снимките (от 1 до 3 на брой) могат да бъдат черно-бели, цветни, без ограничение на използваните технологии. Приемат се заявки на e-mail: [email protected], с написани трите имена на участника и телефон за…

Прочетете повече

ОУ „Свети княз Борис І” кани бургазлии на своя празник

Уважаеми ученици, родители и граждани на град Бургас, тази година нашето училище чества 105 години. Заповядайте да отбележим празника заедно!   * Дейности, посветени на 105-та  годишнина на  ОУ "Свети княз Борис І" -  Бургас:   20.04.2011 г. от 11.00  ч.Откриване  на изложба с творби на  ученици  в РИО -…

Прочетете повече

Община Бургас организира конкурс за фотография на тема „Европа в моя град"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ, По традиция Община Бургас отбелязва 9 -ти МАЙ - Ден на Европа. Вече трета поредна година организираните по този повод събития събират представители на организации и институции - партньори на Общината в реализирането на многобройни проекти и инициативи, финансирани с европейски средства и насочени към популяризиране…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15.04.2011 г. (петък) от 10.30 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15 април 2011 г.  (петък) от 10.30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Красимир Стойчев, ще отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови, оригинални консумативи за копирни машини и принтери за…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15.04.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15 април 2011 г.  (петък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, ще отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Транспортен подход към бл.7 и 7А, ж.к. Славейков, гр.Бургас в участъка…

Прочетете повече

Съобщение до Галин Рандев и Цвета Рандева за изготвен проект ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-76,77,78 в кв.14 по плана на кв.Сарафово гр.Бургас

Община БургасТД"Изгрев" До Галин Кирилов РандевПостоянен адрес ж.к."Славейков" бл.21 вх.7 ет.4 ат.10Настоящ адрес ж.к."Изгрев" бл.15 вх.6 ет.8Цвета Георгиева РандеваПостоянен и настоящ адрес-ж.к."Славейков" бл.21 вх.7 ет.4 ап.10 Уведомяваме Ви, че със Заповед № 16/05.0612011г.на Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-76,77,78 в кв.14 по плана на кв.Сарафово гр.Бургас…

Прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до „Стойчев и синове" ООД, гр.Пловдив

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас до "Стойчев и синове" ООД, гр.Пловдив, ул."Коматевско шосе" № 72 Уведомяваме Ви, че с проток-решение на ЕСУТ № 32 / 03.11.2010г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№3 в масив 69, местност"Моллов баир"-землище с.Брястовец, състоящо се в урегулиране на част от имота свързано с…

Прочетете повече