Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

ПОКАНА за съвместна дискусия по приложението на Закона за управление на етажната собственост

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 24.03.2010 г. , от 10. 00 ч. в залата на Община Бургас с участието на Кмета на Община Бургас, директорите на териториалните дирекции, управителите на етажна собственост и граждани ще се проведе съвместна дискусия по приложението на Закона за управление на етажната собственост. Каня ви…

Прочетете повече

Съобщение до Пешо Пешев

ДО ПЕШО ХРИСТОВ ПЕШЕВ Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК" БЛ. 74, ВХ.6, ЕТ.8 ГР. БУРГАС     Съгласно чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че започвам административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), за прекратяване на наемното правоотношение за…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Мандра-Пода”

Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици "Мандра-Пода", с идентификационен код BG0000271. Защитената зона е разположена в землищата на с. Димчево, кв. Крайморие, кв.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Регулиране количеството дъждовни води при проливни дъждове и аварийни ситуации чрез изграждане на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов" на път І-9 (Е-87) при  км 238+125 в гр.Бургас" Материалите…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Метал Корп БГ” ЕООД, гр. Пловдив

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Покупко-продажба и внос-износ на черни и цветни метали" с инвеститор…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "БНЕ Рудник” ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Ветрогенераторен парк с мощност 75 MW, Фотоволтаична електроцентрала…

Прочетете повече

Съобщение до "ПИТ-СТОП"ООД - Петко Бачийски за одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№5, масив 123, местност "Курт тепе", з-ще Бургас

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДО 70-Д-18/ 10.03.2010г. "ПИТ-СТОП"ООД Петко Живков Бачийски Гр.Бургас, ул."Княз Борис І" №41 /мас.125/им.13,1/     Уведомяваме Ви, че със Заповед №3878/10.12.2009г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ на имот пл.№5, масив 123, местност "Курт тепе", з-ще Бургас, състоящ се в урегулиране и обособяване на УПИ…

Прочетете повече