Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №19-„З”/24.06.2022г.

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №19-„З”/24.06.2022г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.438.1.9 ПО КККР С ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИГРАЛНА ЗАЛА В АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.438.1 ПО КККР НА ГР.БУРГАС", находящ се в УПИ IV-687, кв.43Г…

Прочетете повече

Съобщение до Христо Георгиев Христов и Милена Тодорова Христова

Съобщение до г-н Христо Георгиев Христов с постоянен административен адрес: Община Бургас, ж.к. “Лазур“ ,ул. “Васил Петлешков“ №10, ет.3 и г-жа Милена Тодорова Христова с постоянен административен адрес: Община Бургас, ж.к. “Лазур“ ,ул. “Васил Петлешков“ №10, ет.3 .   На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК),…

Прочетете повече

Съобщение до Росица Златанова-Милкова и Румяна Жечкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ, землище на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“     ДО РОСИЦА ГОСПОДИНОВА ЗЛАТАНОВА-МИЛКОВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3, ЕТ.8 ГР. БУРГАС РУМЯНА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА УЛ. „БАЙКАЛ“ №11А ГР. СОФИЯ   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрена оценка на недвижим имот по плана на с.Маринка

ЖИВКА СТАНКОВА МИХАЛЕВА, БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ №104, ВХ. 5, ЕТ. 7, АП. 13, ГР. БУРГАС ПАВЛИНА СТАНКОВА СТАНКОВА, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 55, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 14, ГР. БУРГАС СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ, УЛ. ОБОРИЩЕ №19, С. МАРИНКА, ОБЩ. БУРГАС МИНКА ПЕЙКОВА ИВАНОВА, УЛ. ПЕТРА №8, ЕТ. 2, ГР. ШУМЕН МИЛЕНА…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за промяна на предназначението на обект по плана на зона “Г“, ж.р. „Меден рудник“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ   Уведомяваме Ви, че на основание чл.147а от ЗУТ, е издадено Разрешение за промяна на предназначението № В-11/31.03.2022 г., за обект „Промяна на предназначение на СОС с идентификатор 07079.650.414.2.50 по КККР на гр.Бургас от Сервиз за битова техника А1-1 в Ателие А1 (с жилищно предназначение) и…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.150 по КККР на с. Маринка

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.150 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас. 12684/2/24.06.2022г. Дирекция „ЦАУ Зора“ Публикувано на: 24.06.2022 год. (петък) Валидно до: 08.07.2022 год. (петък) ДО Стойна Николова Милушева – заинтересован собственик и носител…

Прочетете повече

Съобщение за издадено Разрешение за промяна на предназначение №15-„З”/23.06.2022г.

Съобщение за издадено Разрешение за промяна на предназначение №15-„З”/23.06.2022г. за обект: „ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.95.3.27 ПО КККР НА ГР.БУРГАС ОТ ОФИС В АТЕЛИЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.95.3 ПО КККР НА ГР.БУРГАС“. Публикувано на: 24.06.2022 год. (петък) Валидно до: 08.07.2022…

Прочетете повече

Съобщение до Васил Райков Чешмеджиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВАСИЛ РАЙКОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ЦАР ШИШМАН № 2 На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 1725/0.06.2022г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности…

Прочетете повече