Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Петър Пейков Петров, Николинка Николова Илиева, Димитринка Атанасова Кирова, Тодор Атанасов Илиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ПЕТЪР ПЕЙКОВ ПЕТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б ГР. БУРГАС НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35 ГР. БУРГАС ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА КИРОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б ГР. БУРГАС ТОДОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ До ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХIХ-1631,кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №П-59/29.10.2021г. за обект: „ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ВХОДНА ЗОНА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ДОСТЪПНОСТ И МОНТАЖ НА ВХОДНА ВРАТА“МАГАЗИН С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.31.1.29 ПО КК РАЗПОЛОЖЕН НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА СГРАДА ,ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.31.1.29 ПО…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Александров Марков

Съобщение до Тодор Александров Марков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Баба Тонка“ №4     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ     ДО Г-Н ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ УЛ. „БАБА ТОНКА“ №4 КВ. САРАФОВО ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс…

Прочетете повече

Съобщение до Марио Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3202/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на поект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ кв.Сарафово, с.о.Каптажа, КК на Бургас, КК на гр.Българово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-66 и УПИ V-67, кв.70 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.997 и 07079.820.998 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство,…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на измение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Победа

ОБЩИНА БУРГАС   ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА БУНАЛОВА ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК № 53 ВХ.3 ЕТ.5 АП.63   ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ I-17, II-17, III-17, IV-17, V-17, VI-17 и VII-17 в кв.144 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.653.147, 07079.653.146, 07079.653.145, 07079.653.144, 07079.653.143, 07079.653.142 и 07079.653.141 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект…

Прочетете повече