Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Изх. 94-01-26896/26/24.11.2023г.   ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА: В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.41 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ VII1466, КВ.86 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. " СИЛИСТРА" № 3 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.40 ПО КК НА ГР. БУРГАС,УПИ VIII1467, КВ.86 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС,…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Георгиев за изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ и РУП по плана на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“   ДО ГЕОРГИ БЕНЕВ ГЕОРГИЕВ УЛ. „ЗАХАРИ ЗОГРАФ“ №80 КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IІ, кв.75 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ…

Прочетете повече

Съобщение до Евгения Косева за съставено Уведомление №ЕД-2869/3/02.11.2023 г.

  ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Евгения Николова Косева с адрес: общ. Бургас, с. Маринка, ул. „Михаил Герджиков“ №89, за съставено Уведомление №ЕД-2869/3/02.11.2023 г. Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство на Гараж №3 – двоен в жилище“, представляващ…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права за обект „Слънцезащитно съоръжение /навес/ върху открита тераса на самостоятелен обект /кафене/ с идентификатор 07079.653.83.1.5 по КККР на гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издаде­но разрешение за строеж № В-67 / 06.11.2023г. за обект „Слънцезащитно съоръжение /навес/ върху открита тераса на самостоятелен обект /кафене/ с идентификатор 07079.653.83.1.5 по КККР на гр. Бургас”, в сграда…

Прочетете повече

Съобщение до наследници на Кънчо Николов Статев за одобена оценка на ид.части от поземлен имот по плана н с.о."Каптажа", землище с.Изворище

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ЧАПКЪНОВА, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 32, ВХ. 1, ЕТ. 9, АП. 25, ГР. БУРГАС АНДРЕЙ ЗДРАВКОВ ШОШОЛОВ, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 15, ВХ. 5, ЕТ. 5, ГР. БУРГАС НЕЛИ НИКОЛОВА ШОШОЛОВА, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 119, ЕТ. 3, АП. 13, ГР. БУРГАС НИКОЛА ВАЛЕРИЕВ ШОШОЛОВ, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 19, ЕТ. 3,…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-758 и УПИ XII-759 в кв.27А по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.605.735 по КККР на гр.Бургас/

ДО „СИТИ КЛИМА“ ООД УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ № 76, ЕТ. 3, АП. 5 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-758 и УПИ XII-759 в кв.27А по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас  /ПИ с идентификатор 07079.605.735 по КККР на гр.Бургас/. Същият…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и нов ПуП-РУП по плана на ж.к."Меден рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че УПИ I-162, УПИ II-280, УПИ III-281 и УПИ IV-282 в кв.168, по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.671.118, 07079.671.119, 07079.671.120 и 07079.671.121 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и нов ПУП-РУП.…

Прочетете повече