Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-124 в кв.3 по плана на с. Миролюбово

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-124 в кв.3 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК на с.Миролюбово, Община Бургас Публикувано на: Вторник /02.10.2023г./ Валидно до: Вторник /16.10.2023г./ ДО ДИЯНА МИХАЙЛОВА ТАКУЧАВА УЛ.„ОКТОМВРИ“ №17, БЛ.20, ЕТ. 1, АП .…

Прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАТУТ НА ГОДИШНИ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАТУТ НА ГОДИШНИ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г.   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на СТАТУТ НА ГОДИШНИ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2024 г. Форма на участие на заинтересованите лица в…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - Със Заповед №3169/27.09.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.17 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 72151.17.36 по КК на с.Твърдица, Община Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №3169/27.09.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а,…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

  Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение №55-25/31.08.2023г. на Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във…

Прочетете повече

Съобщение за откриване на производство по отчуждаване на недвижим имот, собственост на ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 21 от Закона за общинската собственост, Община Бургас уведомява, че за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, открива производство по отчуждаване на недвижим имот, собственост на ПОТРЕБИТЕЛНА…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РАДКА ГЕОРГИЕВА ГИНЕВА УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №52, ЕТ.1 ГР. БУРГАС ХРИСТО ЯНЧЕВ ПЕТРОВ КВ. „КРАЙМОРИЕ“, УЛ. „ЧЕРНОМОРКА“ №16 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2888/12.09.2023г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече