Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:  "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 при км.4+433…

Прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле" и Реконструкция, благоустроявнае и озеленяване на ...

Община Бургас съобщава, че на 20.04.2010г., вторник, от 15.30 часа в залата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал.1 и чл.128, ал.5 от ЗУТ на обекти: - ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле", землище кв.Крайморие, гр. Бургас - окончателен…

Прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас Съобщение   Община Бургас съобщава, че на 20.04.2010 г., вторник, от 15.30 часа в залата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал. 1 и чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, на обекти: - ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище…

Прочетете повече

Покана към Елена Иванова Петрова за изпълнение на заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Община Бургас, на основание чл.277, ал.1 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, кани ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА да изпълни доброволно Заповед № 832/01.04.2010г. на Кмета на Община Бургас за  прекратяване на наемното правоотношение, като освободи и предаде общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" бл.55-VІ, вх.2, ет.7,…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва: 1.…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:   1. Имот - частна общинска…

Прочетете повече

Съобщение от техническа служба с.Рудник,Община Бургас

ДоЙордан Колев Йордановк/с"Република" 28, вх.А,ет.1,ап.2гр.Сливен Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност "До село" землище с.Драганово, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на 14 бр. УПИ отредени за вилно строителство свързано с процедура по промяна предназначението…

Прочетете повече

Съобщение до всички наематели на общински жилища

ОП "ОБЩИНСКИ  ИМОТИ" Б У Р Г А С     С Ъ О Б Щ А В А   на всички наематели на общински жилища, че е в сила Н О В А   Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и…

Прочетете повече