Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

На 8 юни ще се проведе финално обсъждане на проект за поемане на общинския дълг на Община Бургас

Община Бургас Съобщение   На 8 юни 2009 г. от 14.00 часа в залата на ул. "Конт Андрованти" №1 ще се проведе финално обсъждане на проекта за поемане на общинския дълг на Община Бургас. Кметът на община Бургас Димитър Николов отправя покана за присъствие на обсъждането към представителите на общинска…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС"

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС". С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: “Идейни схеми по В и К за водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец”,…

Прочетете повече

Съобщение относно временно преустановяване на движението по ул. "Лермонтов"

Във връзка с възстановяване на асфалтова настилка след ВиК авария на ул. "Лермонтов" № 13 на 03.06.2009 г. от 10.00 до 12.00 часа ще бъде преустановено и отбито движението в този участък от улицата.

Прочетете повече

ТД "Зора" - Уведомление за изготвен проект за ПИ- местност „Кале Бурун", с. Димчево

Изх. № 94-С-1137/26.03.2009г. ТД "Зора"   До Стоян Костадинов Попов Адрес: кв."Борово" 217, вх.1 гр.София             Уведомяваме Ви, че за ПИ 06, 07, 08 и 09, м.10, местност "Кале Бурун", с. Димчево е изготвен проект за ПУП- ПРЗ.           Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден…

Прочетете повече

ТД "Зора" - Уведомление за одобрено изменение, относно попълването на кад. план на с. Маринка за имоти пл.№435 и 436.

Изх. № 94-П-170/13.02.2009г. ТД"Зора"   До Радка Колева Димитрова Адрес: ж.к. "Славейков" Бл.49, ет.16 Гр.Бургас   До Любен Василев Карашки- Динатстрой" Адрес: ж.к. "Бр.Миладинови" Бл.57, вх.4А, ет.8 Гр.Бургас   До Стоянка Тодорова Петрова Адрес: ж.к. "Славейков" Бл.49, ет.16 Гр.Бургас   До Здравко Ганчев Ганев Адрес: ул. "М.Луиза" 5,ет.7, ап.21 Гр.Бургас…

Прочетете повече

ТД "Зора" - Уведомление за одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 27 , местност "Кору Тарла", с. Димчево

Изх. № 94-К-275/25.03.2009г. ТД"Зора"   До Стоян Костадинов Петров Адрес:  кв."Борово" бл.217, вх.1 Гр.София               Уведомяваме Ви,  че със заповед №614/14.03.09г. на Зам. Кмета на гр. Бургас е одобрен  ПУП - ПРЗ на ПИ 27 , местност "Кору Тарла", с. Димчево .             Заповедта е изложена в ст. №…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Ботева Консулт Инженеринг” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Експлоатиране на площадка за съхранение на строително-монтажна техника и инвентар”…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Подобряване на естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Подобряване на естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на…

Прочетете повече