Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Домоуправител ул. М.Луиза " № 27 к/с Възраждане

Изх.№ 70-Т-245/ 20.07.09г. ТД "Приморие"   ДО ДОМОУПРАВИТЕЛТД"Приморие ул. М.Луиза " № 27 Гр. Бургас, к/с Възраждане Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ ,че е издадено стр. разрешение № П-72/17.07.09г. за Преустройство и промяна предназначението на съществуващо помщение в партерен етаж / магазин / в МЕДИЦИНСКИ СКЛАД И…

Прочетете повече

Съобщение до Йорданка Краева за изготвен проект по плана за к-с Възраждане...

ОБЩИНА  БУРГАС                                                          ДО                                                                                    JORDANKA KRAEVA ТД"Приморие                                                                Dettergstr . # 10                               Гр. Бургас                                                                    1160 Vienna                                                                                     AUSTRIA                       Уведомяваме ви  че е изготвен проект на ПУП- ПР за УПИ V-5414,5415 , УПИ ХІІІ-5426,5427 , УПИ ХІІ-5428 и  УПИ ХІ-5429 и РУП за УПИ ІV-5416,5417 и…

Прочетете повече

Заявление за разрешително на ТЕЦ “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД

Община Бургас съобщава, че на основание чл.111, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с изискването на чл.104, ал.1 за издаване на разрешително за експлоатация на действащо предприятие    обявява открит обществен достъп до документацията за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на «Лукойл Енергия и…

Прочетете повече

Съобщение до "Секюрити Файнс"-гр.Бургас, ул."Антим І" № 4 Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот ...

До "Секюрити Файнс"-гр.Бургас, ул."Антим І" № 4 Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот пл.№ 36013 с протокол - решение на ЕСУТ № 14/24.04.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№9 в масив 36, местност"Манда баир"-землище с.Рудник, отреден за "Вилно строителство".Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник.Телефон за връзка :…

Прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за: - ИУМПС, с неустановен собственик, паркирано върху територия общинска собственост с местоположение гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови" бл.59, на паркинга; - ИУМПС, с…

Прочетете повече

Съобщение до г-жа Пандаклиева-Илиева относно приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 33 в масив 56, местност"Камбуров Баир"-землището на с.Брястовец

До Анна Колева Пандаклиева-Илиевагр.Бургас, к/с"Изгрев" бл.68, вх.2, ет.4, ап.11 Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш имот пл.№ 56046 с протокол-решение на ЕСУТ № 14 / 24.04.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 33 в масив 56, местност"Камбуров Баир"-землището на с.Брястовец, Община Бургас, отреден за "Винарна, шато, обслужваща постройка…

Прочетете повече

Съобщение до г-жа Биринджиева относно одобрен ПУП-ПРЗ съгласно Заповед №1308/14.05.2009г.

До Маргарита Дякова Биринджиевагр.Сливен, ул."Асеновска" бл.46, вх.Б Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот пл.№ 023011 в масив 23, местност "Юртлука"-землище с.Рудник,Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ съгласно Заповед № 1308/14.05.2009г.Заповедта е изложена в техническа служба с.Рудник.Приемен ден : вторник, четвъртък и петък.Телефон за връзка : 05518/ 23-70- Иванка Костова.Обявлението…

Прочетете повече

Проект на „Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас”

ПРОЕКТ Н А Р Е Д Б А   ЗА  ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ  НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ,СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС     I.                  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Наредбата   определя реда и условията за разрешаване временно използване на части от обществени площи,…

Прочетете повече

Утвърден е списък на отпадналите от декларационните списъци паметници на културата и единични НКЦ в гр.Бургас

Община Бургас, съобщава на заинтересованите собственици, че на основание чл.62 ал.1 от Закона за културното наследство, от Директора на НИОНКЦ е утвърден списък на отпадналите от декларационните списъци паметници на културата и единични НКЦ в гр.Бургас.Собствениците на отписаните ПК и ЕНКЦ ще бъдат уведомени писмено на основание чл.62 ал.3 от…

Прочетете повече