Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за промяна в телефонните номера на фирма "Бургасбус"

Във връзка с промени на телефонни номера, "Бургасбус" ЕООД съобщава на гражданите и гостите на Бургас, че актуална информация могат да получават на следните телефони :           Автогара "Юг" - ръководител движение     - 0884 981 220 Автогара "Юг" - каси                               - 0885 754 058 Автогара "Запад" - ръководител движение - 0884 981 270 Автогара "Запад" -…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "ПСОВ кв. Крайморие, гр. Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: "Изграждане на ПСОВ-Крайморие в…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Разширение ОДЗ N 1, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" "ОДЗ N 6 в…

Прочетете повече

Изменение в Заповеди № 3315 и 3316 от 02.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№18.06.2009 г.   По повод на мои заповеди с №№ 3315 и 3316 от 02.12.2008 г., с които са назначени публични търгове с тайно наддаване заучредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост във връзка с настъпила обективна техническа невъзможност…

Прочетете повече

Изменение в Заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№19/06.01.2009 г.   По повод на мои заповеди с № 3284, 3286, 3288,3291, 3292,3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3301 и 3304 от 01.12.2008 г., с които са назначени публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, със застроена площ около 4100 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3531/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.68 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 35 от…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3532/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния…

Прочетете повече