Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 2 броя ИУМПС. Във връзка…

Прочетете повече

На Великден ще пътуват безплатни и извънредни автобуси

Община Бургас Съобщение   За празника Великден Община Бургас ще осигури извънредни и безплатни автобуси за гражданите, желаещи да се включат в неговото посрещане на площада в центъра на града. В нощта на 18 срещу 19 април, след последните си курсове в 23.00 часа, автобусите по линии 12, 12А и…

Прочетете повече

Скици за имотите, за които кадастралната карта е влязла в сила ще се издават от СГКК-гр.Бургас

Във връзка с влязла в сила кадастралната карта и кадастрални регистри за землището на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9 от 30 януари 2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в ДВ бр.19 от 13.03.2009г., след 14.04.2009г., скици за имотите, за които…

Прочетете повече

Във връзка с авариен ремонт се променя маршрутът на автобусна линия №15

СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С АВАРИЕН  РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦА "ОКТОМВРИ" - КВ.САРАФОВО,  НА 14.04.2009Г. И 15.04.2009Г. ОТ 08.00Ч. ДО 17.00Ч. СЕ ПРОМЕНЯ МАРШРУТЪТ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ №15.  АВТОБУСЪТ ЩЕ СЕ ДВИЖИ ПО УЛ."БРАЦИГОВО" И УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ", СЪС СПИРКИ -  УСТАНОВЕНИТЕ ПО МАРШРУТА.                                                                                                       

Прочетете повече

Одобрено е е изменението на ПР на ЦГЧ-Бургас

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №5 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7-11 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."УСПЕНСКА" №1-3 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №2 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №4 ГР.БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №6 ГР.БУРГАС Уведомяваме, че със…

Прочетете повече

Одобрена пазарна оценка на 11/1011 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 221...

Със Заповед № 365/17.02.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 11/1011 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 221, целият с площ от 1011 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти на местността "Изворите", землище кв. Меден…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява Албена Димитрова Иванова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови” бл.92, вх.1, ет.7, ап.16, че е издадена Заповед № 773/27.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал.…

Прочетете повече

Обществено обсъждане за изменение на плана на зона "А" и "Б" в к-с "Меден Рудник"

Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.10 и УПИ VІ в кв.18 по плана на зона "А" и "Б", ж.р."Меден рудник", за увеличаване площта на УПИ и преотреждането им и за ТП;…

Прочетете повече

Обществено обсъждане на проект: Крайбрежен парк - кв. „Сарафово"

  СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: Крайбрежен парк - кв. "Сарафово", УПИ ІІ, кв. 63, по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас. Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.09г. в Читалище "Ангел Димитров", кв.Сарафово, гр.Бургас от…

Прочетете повече