Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Уведомление за допълнено разрешение за строеж № 114/ 13.11.2007 г.

Изх № 7011-45/ 16.03.09 г. ТД "Възраждане" До Всички собственици кв. 128 УПИ У1142,ж.р. "М.Рудник*" Районен център гр. Бургас   Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ , че на 18.03.09 г. е допълнено разрешение за строеж № 114/ 13.11.2007 г.   за преработка на одобрен проект по време…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Йордан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.41, вх.3, ет.5, че е издадена Заповед № 629/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Ваня Иванова Димова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.48, ет.7, че е издадена Заповед № 653/18.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стефан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.6, ет.7, че е издадена Заповед № 538/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 и…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Магдалена Димитрова Бонева с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Абоба" № 7, ет.1, ап.2 че е издадена Заповед № 628/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т.…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови” на паркинга зад бл.57, показват, че същото е собственост на "Юросайпрус” ООД, с…

Прочетете повече

До собствениците в УПИ ХХП4, кв.141 к-с „М.Рудник" гр. Бургас за строително разрешение

Изх№ 70-М-93/10.03.09 г. ТД "Възраждане" До собствениците в УПИ ХХП4, кв.141 к-с "М.Рудник" гр. Бургас   Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1. ЗУТ , че на 12.03.09 г. е допълнено разрешение за строеж № В-36/ 25.05.06 г., за преработка на одобрен проект състояща се в преустройство на магазини…

Прочетете повече

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2009

Националният литературен конкурс "Петя Дубарова" съществува от 1984 г. Негови главни организатори са: Община Бургас, Къща музей "Петя Дубарова" и сп. "Родна реч". Приоритет в регламента на конкурса е участието на млади творци - от 14 до 19-годишна възраст - в областта на всички поетични и повествователни жанрове   ОБЩИНА…

Прочетете повече

Информация за поставените на територията на Община Бургас устройства на мобилни оператори

Информация за поставените на територията на Община Бургас антени, базови станции и други на Космо България Мобайл ЕАД можете да намерите ТУК. Информация за поставените на територията на Община Бургас антени, базови станции и други на БТК АД можете да намерите ТУК. Списък на протоколи от измервания за обектите на Космо България…

Прочетете повече