Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПЗ на УПИ Х-299,300,301,302,309,310 в кв.22 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

ДОНикола Димитров Танев с.Михалич,общ. Вълчи дол,област Варна   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПЗ за кв.22 УПИ Х-299,300,301,302,310 по плана на кв.Сарафово,гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч. На основание чл. 128,ал.З и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат…

Прочетете повече

Съобщение за временно преустановяване на заявления за рекламно-указателни табели

            Уведомяваме Ви, че поради  предстояща  реконструкция, считано от 13.03.2009г. ще бъде преустановено приемането на заявления за разполагане на рекламно-указателни табели на ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Константин Величков" ул."Цар Симеон І", ул."Алеко Константинов",  ул."Кирил и Методий" и ул "Тодор Грудов", в участъка между кръстовището за гр.Созопол и първата отбивка за к-с "Меден…

Прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУ МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/: Резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "Екзарх Йосиф” N 25 показват, че същото е собственост на Виктор Димов Киряков, с последен…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Ивана Господинова Петкова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.74, вх.1, ет.1, че е издадена Заповед № 557/09.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Георги Атанасов Брадев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.74, вх.1, ет.1, че е издадена Заповед № 556/09.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от…

Прочетете повече

Съобщение за одобрено частично изменение на ПУП

  ОБЩИНА БУРГАС ТД "Възраждане"   ДО Красимир Георгиев Иванов ул."Граф Игнатиев" № 49 ет.2 гр. София Николинка К. Мерджанова ул. "Васил Априлов" №18 гр. Бургас Руска Неделчева Джаръкова к-с "Възраждане" бл. 16 вх.Б гр. Бургас Тодор Ив. Димитров к-с "М.Рудник" бл.69 вх.5 гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със…

Прочетете повече

Международен литературен конкурс "Изкуство против дрогата"

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС   "И З К У С Т В О  П Р О Т И В  Д Р О Г А Т А" под егидата на Областния управител на Област Бургас г-н Любомир Пантелеев Организира се през една година по повод Международния ден за борба с наркоманията -…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/                 ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Катя Михайлова Иванова /Ставрева/ с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.5, ет.2, че е издадена Заповед № 540/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/                 ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стефан Николов Иванов                     с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.6, ет.7, че е издадена Заповед № 538/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание…

Прочетете повече