Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до собствениците на кучета – призьори от Европейския шампионат по кинология, провел се в Бургас

Отдел "Туризъм" в Община Бургас се обръща към всички собственици на кучета, спечелили награди в наскоро провелия се в Бургас Европейски шампионат по кинология, с предложение да изпратят свои снимки от церемонията по награждаването на имейл: [email protected] Снимките ще бъдат използвани за създаване на електронен архив на събитието.

Прочетете повече

График за обучение на членовете на СИК

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява членовете на секционните избирателни комисии (СИК), че обучението за предстоящите избори за Народно събрание ще се проведе както следва:               За СИК от ТД "Приморие", ТД "Зора" и  ТД "Възраждане" - на 30.06.2009 г. от 17:30 часа в сградата на Операта;   За СИК от…

Прочетете повече

На 24 юни служителите от Община Бургас могат да си направят профилактичен преглед за остеопороза

По инициатива на Община Бургас и Асоциация "Жени без остеопороза - 21" на 24 юни от 8.30 до 16 ч. в сградата на ул. "Конт Андрованти", ет. 4, за служителите от общинска администрация ще се проведе профилактична скринингова кампания за определяне на личния риск от остеопороза в рамките на проект…

Прочетете повече

Съобщение на ТД "Възраждане" за изготвен проект за частично изменение на ПУП

Изх. № 70-Б-75/17.06.09г. ДО Всички собственици на обекти в кв.8 УПИ І к-с "М.Рудник"  зона "А", гр. Бургас   Уведомяваме Ви , че за кв. № 8 , парцел І е изготвен проект за частично изменение на ПУП. Същият е изложен в ст 2 на ТД"Възраждане", всеки ден от 08.30…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на сграда „Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване на открита естрада „Охлюва", Приморски парк - Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обекти: "Реконструкция и модернизация на сграда "Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване на открита естрада "Охлюва",…

Прочетете повече

Предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на следните учебни заведения

№ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ВИД НА ПОМЕЩЕНИЕТО ВРЕМЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 1. ОУ "Васил Априлов” I ет. уч ебни стаи – 13 III ет.  учебни стаи – 39,40   Физкултурен салон   От 12.30 до 18.00 часа В зависимост от смяната   понеделник-петък 19.00-20.30 Събота-неделя 08.00-18.00 1.Спазване на Правилник…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Младежки културен център", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в процедурата или техни упълномощени представители, в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Младежки културен център", гр. Бургас", както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата…

Прочетете повече

Съобщение за закупилите документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет " Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас

Община Бургас, уведомява закупилите документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет " Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота:   ЛОТ 1 - Подмяна на стара амортизирана…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Хипермаркет, КОО и паркинг в им. пл. N…

Прочетете повече