Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Започва почистване и боядисване на стълбовете за улично осветление

Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с изпълнението на обект "Почистване и боядисване на СТ-стълбове за улично осветление по ул. "Стефан Стамболов", ул. "Демокрация", ул. "Сан Стефано", ул. "Христо Ботев" и ул. "Булаир", започва почистване от ръжда, грундиране, минизиране и боядисване на стълбовете за улично осветление на…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. „Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани…

Прочетете повече

Заповед за образуване на допълнителна избирателна секция №288

Заповед №1639/18.06.2009 г.       ДИМИТЪР НИКОЛОВ - Кмет на Община Бургас, като взех предвид Решение № 57/17.06.2009 г. на Районна избирателна комисия за народно събрание 2-ри избирателен район Бургас,  заявление  и заповед № 100/17.06.2009 г. от  Мария Танкова - началник ОЗ "ИН" - гр. Бургас и на основание чл.44, ал.1, т.8…

Прочетете повече

Съобщение на местната комисия по жилищноспестовни влогове относно включване в проектосписък на правоимащите

Местната комисия по жилищноспестовни влогове обявява, че съгласно измененията на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, притежателите на такива могат да ги прехвърлят на роднини по права и съребрена линия до трета степен, както и да подадат документи в Местната комисия за включване в последния проектосписък…

Прочетете повече

Местната комисия по жилищноспестовните влогове обявява проектосписък на правоимащите вложители

Местната комисия по жилищноспестовните влогове обявява проектосписък на правоимащите вложители І-ва класация за 2009 г. Списъкът е на разположение в Банка ДСК - филиал 6 и в сградата на Общинска администрация  и подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на публикуване в “Държавен вестник” пред кмета на…

Прочетете повече

Лятно разписание на автобусите на "Бургасбус" по линиите Бургас - Слънчев бряг и Бургас - Несебър

Във връзка с настъпването на летния сезон "Бургасбус" ЕООД  уведомява всички граждани и гости на гр. Бургас, че преминава на лятно  разписание за движението на автобусите по линиите Бургас - Слънчев бряг и Бургас - Несебър, считано от 16.06.2009 г., както следва:   БУРГАС - НЕСЕБЪР   6,20: 7,00: 9,00:…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 „Морска звезда", в ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Велика Атанасова Дохнева

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в п.им. 014076, местност "Манаф хенде",…

Прочетете повече

Откриване на процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, за срок от 5 години...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти - публична общенска собственост, за…

Прочетете повече