Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на "Спекта Ауто” ООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Складова база за търговска дейност с промишлени стоки, съдържащи химични…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска фун

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево -…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територи

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на самостоятелни детски ясли, детска кухня и домашен социален патронаж на територията на Община Бургас.…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от Община Бургас, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативни програми “Регионалн

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от Община Бургас, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативни програми "Регионално развитие", "Конкурентноспособност",…

Прочетете повече

На 8 юни ще се проведе финално обсъждане на проект за поемане на общинския дълг на Община Бургас

Община Бургас Съобщение   На 8 юни 2009 г. от 14.00 часа в залата на ул. "Конт Андрованти" №1 ще се проведе финално обсъждане на проекта за поемане на общинския дълг на Община Бургас. Кметът на община Бургас Димитър Николов отправя покана за присъствие на обсъждането към представителите на общинска…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС"

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ГР. БУРГАС". С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: “Идейни схеми по В и К за водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец”,…

Прочетете повече

Съобщение относно временно преустановяване на движението по ул. "Лермонтов"

Във връзка с възстановяване на асфалтова настилка след ВиК авария на ул. "Лермонтов" № 13 на 03.06.2009 г. от 10.00 до 12.00 часа ще бъде преустановено и отбито движението в този участък от улицата.

Прочетете повече

ТД "Зора" - Уведомление за изготвен проект за ПИ- местност „Кале Бурун", с. Димчево

Изх. № 94-С-1137/26.03.2009г. ТД "Зора"   До Стоян Костадинов Попов Адрес: кв."Борово" 217, вх.1 гр.София             Уведомяваме Ви, че за ПИ 06, 07, 08 и 09, м.10, местност "Кале Бурун", с. Димчево е изготвен проект за ПУП- ПРЗ.           Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден…

Прочетете повече