Покана

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 26 Май 2023, 15:15
Валидно до: Четвъртък, 8 Юни 2023, 23:00

ПОКАНА

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Във  връзка с финансирането на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас,

от страна на Община Бургас се отправя покана към всички юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас, които не са подали в срок необходимите  документи за кандидатстване за финансиране или имат нужда от допълнителна финансова подкрепа да  представят в деловодството на община Бургас необходимите документи.

Документите следва да се представят в деловодството на община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26. Крайният срок за предоставяне на документите е до 17:15 часа на  08.06.2023г.

Документи:

  1. Заявление за финансово подпомагане (Приложение 1) до Кмета на Община Бургас
  2. План-сметка за предвидените разходи (Приложение 2)
  3. Годишен доклад за дейността и финансов отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност-копие, заверено „Вярно с оригинала“ за предходната календарна година
  4. Декларация  (Приложение 3)
  5. Справка-декларация за получени минимални държавни помощи (по образец)

 

 

 

ЗАМЕСТНИК–КМЕТ ОЗСДМП                                                                       

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 448 Последна промяна: 16:32:46, 26 май 2023