Прекратяване категория на туристически обекти

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 11 Август 2022
Публикувано от: Марияна Христова

На основание чл.137 ал.5, във връзка с чл.137 ал.1 т.1 от Закона за туризма, Община Бургас оповестява прекратяване на категоризациите на туристическите обекти, чиито определени категории са изтекли към 31.07.2022г., както следва:

 • Бистро „Перла“ на адрес гр. Бургас, ул. „Перущица“ №56А с издадено удостоверение за утвърдена категория №2539 валидно до 22.07.2022г..;
 • Бистро „Рибната къща“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Черно море“ №5 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2543 валидно до 22.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 411“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.1, ет.0, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2573 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 412“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.1, ет.1, ап.2 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2574 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 421“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.0, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2575 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 423“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.0, ап.3 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2576 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 424“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.0, ап.4 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2577 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 425а“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.0, ап. 5а с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2578 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 428“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.1, ап.8 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2580 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4214с“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.1, ап.14с с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2581 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 425с“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.0, ап.5с с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2579 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 429“ на адрес гр. Бургас кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.1, ап.9 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2582 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4210“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4 бл.34, вх.2, ет.1, ап.10 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2583 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4211“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.1, ап.11 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2584 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4212“ на адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.1, ап.12 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2585 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4213“ на адрес гр. Бургас кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.1, ап.13 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2586 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4214а“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4 бл.34, вх.2, ет.1, ап.14а с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2587 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4218“ на адрес гр. Бургас кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4 бл.34, вх.2, ет.2, ап.18 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2588 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4220“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4 бл.34, вх.2, ет.2, ап.20 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2589 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4222“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет.2, ап.22 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2590 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4227“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет. терасовиден, ап.27 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2591 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 4230“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №4, бл.34, вх.2, ет. терасовиден, ап.30 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2592 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 231“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.3, ет.0, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2593 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 231а“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.3, ет.0, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2594 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 232“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.3, ет.0, ап.2 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2595 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 2310“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.3, ет.1, ап.10 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2596 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 236“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.3, ет.2, ап.6 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2597 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 229“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.2, ет.2, ап.9 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2598 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 2210“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.2, ет.2, ап.10 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2599 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 2313“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.3, ет.2, ап.13 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2600 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Даймънд Бийч 2316е“ на адрес гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Лагуна“ №2, бл.32, вх.3, ет.2, ап.16е с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2601 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Ромато Гарден“ на адрес гр. Бургас, ул. „Страхил“ №1 - партер с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2607 валидно до 13.07.2022г.;
 • Кафене „Мастро Лоренцо“ на адрес гр. Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №55, вх. А - партер с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2608 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Морска градина“ на адрес гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 105, ет. 2, ап. 6 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2609 валидно до 03.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 39-5-5“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №39, ет.5, ап.5 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2611 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 39-2-4“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №39, ет.2, ап.4 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2612 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 39-2-5“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №39, ет.2, ап.5 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2613 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 39-1-5“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №39, ет.1, ап.5 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2614 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 39-1-3 А“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №39, ет.1, ап. 3А с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2615 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 39-1-3“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №39, ет.1, ап.3 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2616 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 39-0-1“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №39, ет.0, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2617 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 41-0-1“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №41, ет. 0, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2618 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 41-1-2“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №41, ет.1, ап.2 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2619 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 41-2-1“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №41, ет.2, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2620 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 41-2-2“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №41, ет.2, ап.2 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2621 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 41-3-2“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №41, ет.3, ап.2 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2622 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 41-4-1“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №41, ет.4, ап.1 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2623 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Флора 41-0-2“ на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №41, ет.0, ап.2 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2624 валидно до 13.07.2022г.;
 • Кафе-бар „Джаро“ на адрес гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ № 6 в МОЛ „Галерия Бургас“ с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2625 валидно до 13.07.2022г.;
 • Апартамент за гости „Струма“ на адрес гр. Бургас, ул. „Струма“ № 40, ет. 3, ап. 6 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2627 валидно до 13.07.2022г.;
 • Кафе-сладкарница „Артес“ на адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.127 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2629 валидно до 13.07.2022г.;
 • Бирария „Върбата“ на адрес гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.46 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2638 валидно до 26.07.2022г.;
 • Класически ресторант „Ла Веранда Зорница“ на адрес гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.57 с издадено удостоверение за утвърдена категория № 2639 валидно до 26.07.2022г.;
 •  

 

Съгласно чл. 137, ал. 3 от Закона за туризма, след прекратяване на категорията на туристическите обекти издадените удостоверения се обезсилват. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закона за туризма.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция „Икономика и стопански дейности“ - ул. „Конт Андрованти“ №1-3 ет. 2 ст. 19. Телефон за контакт: 056/907533.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 244 Последна промяна: 11:56:32, 11 август 2022