Провеждане на консултации по Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас до републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 19 Март 2024, 14:29
Валидно до:

 

 

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас

                                 ОБЯВЯВА

обществен достъп за изразяване на становища по  Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана на ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас до Републикански път І-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП Малко Търново“

    Същото е на разположение на обществеността в периода от 20.03.2024 г. до 20.04.2024 г. всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. в:

  • сградата на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ 24 , ет.2 , стая 201.
  • Дирекция „Център за административни услуги „Възраждане“, на адрес: к-с Меден Рудникдо бл.426

Становища и предложения могат да бъдат депозирани писмено в сградата на Община Бургас, център за обслужване на граждани, ул. „Александровска“ № 26, гр. Бургас, ЦАУ „Възраждане“, к-с “М. Рудник“ до бл.426, както и на електронен адрес: n. tsotsomanski @burgas.bg .

Лице за контакт: Николай Цоцомански, Директор на Дирекция „Устройство на територията“, тел. 056907476, ел. поща: n. tsotsomanski @burgas.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файлове:

Задание ЕО .pdf
Номер: Задание ЕО .pdf
Дата: 19.03.2024 / 15:30

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 134 Последна промяна: 15:30:30, 19 март 2024