С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО „НИКЕ – БУРГАС“ ЕООД ГР. БУРГАС

Публикувано на: Петък, 19 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 1 Април 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

„НИКЕ – БУРГАС“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА №20

 

ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

УЛ. „ДРАМА“ №11, ЕТ.6, АП.14

ГР. БУРГАС

 На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №473/19.02.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ ХХХII-303, кв.54 и УПИ Х-303, кв.66, по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             19.03.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1169 Последна промяна: 15:30:26, 19 март 2021