Съобщение за издадена заповед за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на населено място в устройствена зона по КК на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 30 Ноември 2023, 10:13
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА БУРГАС

До Михаил Георгиев Вълков
гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.65, вх.1, ет.7, ап.20 

Светослав Русев Маринов
гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.62, ет.10, ап.48

Николай Иванов Тодоров, 
гр.София, ул.“Ами Буе“ № 68, ет.2, ап.6

Георги Паскалев Тенев, 
гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“, бл.42, вх.3, ет.3

Кети Иванова Русева
гр.Бургас, ул.Болярска №7

Иванка Янева Паскалева
гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.44, вх.6, ет.5, ап.9

Радостина Иванова Георгиева
гр. София, ул. „ Едисон“ № 11, ет.4 

Николай Нейчев Колев
гр. Бургас,  ж.к.Славейков  бл.2, ет.4, ап.22

Антон Нейчев Колев
гр.Варна, ул.Добри Войников  №13, ет.3, ап.6

Димитър Желязков Пенчев
гр.Бургас, ж.к. „Зорница“ бл.21, вх.3, ет.3, ап.7

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3721/30.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8 и УПИ III-7, кв. 4 по плана на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2161 и 07079.2.2159 по КК на гр. Бургас и със Заповед №3722/30.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрен РУП за УПИ III-7, нов УПИ ХХVII и нов УПИ ХХХ в  кв. 4 по плана на разширението на град Бургас, в устройствена зона 13/Смф по ОУП.
Заповедите са изложени в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 17,15ч.
Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

СТОЯНКА КОЛЕВА
Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 190 Последна промяна: 10:16:48, 30 ноември 2023