СЪОБЩЕНИЕ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 19 Ноември 2021, 14:30
Валидно до: Сряда, 19 Януари 2022, 17:00

В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Плувен клуб „Бриз", по реда на Раздел III, чл, 24 - 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за спортен обект: „Плувен басейн в сградата на Младежки културен център", гр. Бургас, изграден в УПИ I, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.
Заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до два месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.
Заявителите трябва да представят към заявленията си финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията на чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта, в срок до два месеца от публикуването на първото заявление. Пазарната оценка на спортния обект е 490 820,00лв. без ДДС
Всеки заявител следва да представи финансово обезпечена инвестиционна програма в непрозрачен плик, с посочване на пълното наименование на спортния обект, наименованието на заявителя и данни за контакт.
Заявленията и инвестиционните програми се подават в Община Бургас, ОП „Общински имоти", ул. „Шейново" № 24, em. 1, стая 6, тел. за контакт 056/840801.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1289 Последна промяна: 14:26:49, 19 ноември 2021