Съобщение до "АГРОХИМ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Добрич за изоготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ, землище Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 18 Октомври 2022, 13:51
Валидно до: Вторник, 1 Ноември 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
„АГРОХИМ БЪЛГАРИЯ“АД
ГР.ДОБРИЧ, БУЛ.25-ТИ СЕПТЕМВРИ № 52, ЕТ. 2, АП. 9

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.1797 и 07079.6.1798 по КК на гр.Бургас, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907 286.

ИРИНА ПЕТРАКИЕВАглавен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 374 Последна промяна: 17:27:12, 07 март 2023