Съобщение до Александър Кубайси, Янислав Кръстев, Диана Бакалска, Петър Димитров, Янка Демирева, Радослава Райкова и Силвия Райкова за издадена Заповед №715/01.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бу...

Публикувано на: Вторник, 9 Април 2024, 09:34
Валидно до: Вторник, 23 Април 2024, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

ДО

АЛЕКСАНДЪР ЗУЕЛФИКАР КУБАЙСИ

ГР.БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ  № 14 ЕТ.1 АП.1

 

ЯНИСЛАВ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

ГР.ПРИМОРСКО, УЛ.ИВАН ВАЗОВ  № 11

 

ДИАНА ДИМИТРОВА БАКАЛСКА

ГР.СОФИЯ, УЛ.ВРАНЯ  № 34 ЕТ.5 АП.13

 

ПЕТЪР ТАШКОВ ДИМИТРОВ

ГР.СОФИЯ, БУЛ.МИХАЙ ЕМИНЕСКУ № 5 ВХ.А ЕТ.3 АП.9

 

ЯНКА НЕШЕВА ДЕМИРЕВА

П.А. ГР. БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ  № 12 ЕТ.2

Н.А. С.АТИЯ,  Ж.К.АТИЯ БЛОКОВЕ  № 18 ЕТ.1 АП.3

 

РАДОСЛАВА МИТКОВА РАЙКОВА

П.А. ГР.БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ  № 12 ЕТ.3 АП.2

Н.А. С.ПАНЧАРЕВО, УЛ.САМОКОВСКО ШОСЕ  № 176Б ЕТ.2 АП.3

 

СИЛВИЯ МИТКОВА РАЙКОВА

П.А. ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК  № 38 ВХ.3 ЕТ.4 АП.50

Н.А. ГР.БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ  № 12

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №715/01.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-2057, УПИ Х-2055 и УПИ ХI-20564 в кв.61 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и Заповед №716/01.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас за одобряване на РУП за УПИ IX, нов УПИ Х в кв.61 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас.

Същите са изложени в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с тях всеки работен ден от 8.30ч. до 12.30ч. тел за справка 056/907 286.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист АКС

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 121 Последна промяна: 09:36:05, 09 април 2024