Съобщение до Алекси Георгиев Петков и Баласка Стоянова петкова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 15 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 29 Юни 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24

ГР. БУРГАС

БАЛАСКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА №24

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1782/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1070 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018182 по недействаща КВС, землище Сарафово), УПИ VII-1070 и УПИ XXXIV-1070 в кв.7, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

15.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 181 Последна промяна: 15:56:59, 15 юни 2022