Съобщение до Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 7 Октомври 2021, 00:00

ДО

Алкан Еюбов Фейзов, Тонко Иванов Фотев, Ивайло Илиев Зартов и „СМ ПРО“ ООД, собственици на ПИ в бивш масив 16, местност „Големия камък“ в землището на с .Димчево, Община  Бургас

 

Уведомяваме Ви , че със Заповед №528/25.02.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр. Бургас е допълнена Заповед №1484/17.12.2004г.,с която е одобрен ПУП- ПРЗ за имот пл.№8, бивш масив 16, местност „Големия камък“ в землището на с.Димчево.

Заповедта е изложена  в ст. 203 на ЦАУ „Зора” , всеки   ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  можете да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд – гр. Бургас , чрез ЦАУ „Зора”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 250 Последна промяна: 15:58:29, 23 септември 2021