Съобщение до „АНГЕЛ ДИМИТРОВ 49“ ЕООД за издедено разрешение за строеж по КК на гр. Бургас, УПИ Х-372, кв.34 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

Публикувано на: Понеделник, 1 Април 2024, 14:26
Валидно до: Понеделник, 15 Април 2024, 23:59

ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

 

До „АНГЕЛ ДИМИТРОВ 49“ ЕООД, ЕИК 206774079 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.820.386 по КК на гр. Бургас, УПИ Х-372, кв.34 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №37/01.03.2024 г. за обект:

Кабелна линия 1кV от ТНН на ТП „Читалище“ в ПИ с идентификатор 07079.820.406 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“, до ново електромерно табло (ЕТ) монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.386 по КК на гр. Бургас, УПИ Х-372, кв.34 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас – за ел. захранване на обект в същия имот.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 506.

Издаденото разрешение за строеж №37/01.03.2024 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 165 Последна промяна: 14:30:08, 01 април 2024