СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ДЖЕНКОВ ДЖЕНКОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.1994, 07079.2.1998 И 07079.2.1999 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 30 Ноември 2023, 09:58
Валидно до: Четвъртък, 14 Декември 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН ДЖЕНКОВ ДЖЕНКОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.1994, 07079.2.1998 И 07079.2.1999 ПО КК НА ГР. БУРГАС,

Публикувано на : четвъртък 30 ноември 2023 год.

Валидно : четвъртък 14 декември 2023 год.

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

АНТОН ДЖЕНКОВ ДЖЕНКОВ

ВИЛНА ЗОНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

УЛ. „14-ТА“ №2

ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.2.1994, 07079.2.1998 и 07079.2.1999 по КК на гр. Бургас, с който се предвижда урегулиране на ПИ с идентификатор 07079.2.1994 по КК на гр. Бургас и обособяване на нов УПИ, отреден за ПИ с идентификатори 07079.2.1994 по КК и урегулиране на ПИ с идентификатори 07079.2.1998 и 07079.2.1999 по КК на гр. Бургас в един нов общ УПИ отреден за ПИ с проектен идентификатор по КК на гр.Бургас при запазване на действащата улична регулационна граница. За новообособените УПИ се предвижда ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с функционално отреждане „за административна, търговска и складова дейност“

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 150 Последна промяна: 09:59:45, 30 ноември 2023