Съобщение до Аспарух Георгиев Момчилов и Керанка Добрева Никова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Ноември 2021, 08:00
Валидно до: Вторник, 7 Декември 2021, 18:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №27

ГР. БУРГАС

КЕРАНКА ДОБРЕВА НИКОВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №5

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3204/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците на УПИ ХХIII-1068, кв.10, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

23.11.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 200 Последна промяна: 16:43:45, 23 ноември 2021