Съобщение до Атанас Иванов Шевкенов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 19 Март 2021, 09:05
Валидно до: Петък, 2 Април 2021, 09:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

АТАНАС ИВАНОВ ШЕВКЕНОВ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.2, ВХ.3, ЕТ.1, АП.2

ГР. БУРГАС

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №474/19.02.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ III-41 и УПИ XIV-41, в кв.51, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             19.03.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1167 Последна промяна: 10:45:10, 19 март 2021