Съобщение до Атанаска Дакошева и Мария Христова за изготвен проект на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Г", ж.р."Меден рудник"

Публикувано на: Сряда, 24 Април 2024, 10:53
Валидно до: Сряда, 8 Май 2024, 23:59

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО
АТАНАСКА ХРИСТОВА ДАКОШЕВА
ГР.СОФИЯ, Ж.К.ЛЕВСКИ ЗОНА Г  № 4 ВХ.В ЕТ.5 АП.76

ДО
МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ГР.БУРГАС, УЛ.ПРОБУДА № 75

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХI-1380 в кв.112 по плана на зона“Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.658.4 по КККР на гр.Бургас.

Същият е изложен в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8.30 до 12.30ч. Тел. за справка 056/907 286

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. 

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА
главен специалист АКС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 112 Последна промяна: 10:55:44, 24 април 2024