Съобщение до Баласка Стаматова и Мария Златева за одобрена оценка на недвижим имот по плана на новообразуваните имоти на с.о."Каптажа"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 27 Март 2023, 16:03
Валидно до: Понеделник, 10 Април 2023, 00:00

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА, УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА 1, ВХ. 3, ЕТ. 1, ГР. БУРГАС

МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 543, ЕТ. 3, АП. 3, ГР. БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със Заповед №706/07.03.2023 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 5/775 кв. метра ид. части от поземлен имот с пл. №2800, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, земл. с. Изворище, общ. Бургас, целият с площ 775 кв. метра, одобрен със заповед №РД-09-69/06.08.2010 г. на Областен управител на Област Бургас, изменен със Заповед №3305/27.09.2022 г. на Кмета на Община Бургас.

НПИ №167.2800 попада изцяло върху бивша нива №967.11 записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Димо Костов Стаматов.

В качеството Ви на наследници на Димо Костов Стаматов, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222–И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 139 Последна промяна: 16:06:16, 28 март 2023