Съобщение до Боряна Илчева, Деница Петкова, Румяна Кифер, "Унибилд Инженеринг"ЕООД, Тодор Димитров за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР, землище на гр.Бургас по КККР на гр.Бургас

Публикувано на: Сряда, 13 Септември 2023, 11:35
Валидно до: Сряда, 27 Септември 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

ДО

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА

ГР.БУРГАС, Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ № 42 ВХ.4 ЕТ.7 АП.41

 

ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

ГР.БУРГАС, УЛ.“ЦАРИГРАДСКА“№56

 

РУМЯНА ИВАНОВА КИФЕР

ГР.СОФИЯ КРАСНО СЕЛО БУЛ.МАКЕДОНИЯ № 4

 

"УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ГР.БУРГАС,УЛ. "МИТРОПОЛИТ СИМЕОН" № 27, ЕТ. 1, АП. 2

 

ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГР.БУРГАС, Ж.К.ИЗГРЕВ № 3 ВХ.3 ЕТ.8 АП.74

ГР.БУРГАС, УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 10

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2317/18.07.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас е одобрен на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХIII-57 /в бивш масив 23, местност „Дванадесетте“, бивша местност „Оникилика“, землище на гр.Бургас“/, с.о. „Бизнес парк 2“, ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КККР на гр.Бургас.

Същата е изложена в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 273 Последна промяна: 11:39:52, 13 септември 2023