СЪОБЩЕНИЕ ДО БОЖИДАР КОЛЕВ ДЕЛЕВ И „ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 11 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 25 Януари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО БОЖИДАР КОЛЕВ ДЕЛЕВ И „ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740 И 07079.2.1741 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Публикувано на : сряда 11 януари 2023 год.

Валидно : сряда 25 януари 2023 год.

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

БОЖИДАР КОЛЕВ ДЕЛЕВ

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ БЛ.62, ВХ.5, ЕТ.8

ГР.БУРГАС

ДО

„ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДЖЕЙМС ДЖОНСТЪН

УЛ. „ЦАРИГРАДСКА № № 70, ЕТ.1, АП.3

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740 и 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас, при условията на чл. 16 от ЗУТ и при съобразяване с одобрения ПУП-ПУР за имотите се обособява нов УПИ V, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3836 по КК, с функционално отреждане „за шоурум и складова база“ , с предвиждане на ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване за устройсвена зона 13/Смф, в съответствие с действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 21м./7ет./, Пл.застр. до 60%, Кинт до 4.0 и Озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 297 Последна промяна: 13:59:26, 11 януари 2023