Съобщение до "Брент Ойл" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 1 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

 

ДО

„БРЕНТ ОЙЛ“ЕООД

ГР. БУРГАС, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 189, ЕТ. 6, АП. 30А

 

Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-916 и VII-265, в кв.55 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.916 и 07079.30.460 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

            На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

 

 

Ирина Петракиева 

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1297 Последна промяна: 14:45:40, 01 февруари 2021