Съобщение до „БУРГАС ХЛЯБ МК“ ООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Ноември 2021, 10:34
Валидно до: Вторник, 30 Ноември 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО „БУРГАС ХЛЯБ МК“ ООД, ЕИК 147024075

СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3489 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ ХХVI-3489, КВ.4 ПО ПУП-ПУР НА РАЗШИРЕНИЕТО НА ЖК „ИЗГРЕВ“ ГР. БУРГАС)

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №173/21.10.2021 г. за обект „Кабелна линия 1кV от ТНН на ТП „Дизайн“ (ПИ с идентификатор 07079.2.3489.2 по КК на гр. Бургас)– положен в сервитута на съществуващи силови кабели към ТП „Дизайн“, до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.2.2261 по КК на гр. Бургас, УПИ III-15, кв.4 по плана на предвиденото разширение на населеното място, устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас – за ел. захранване на обект в същия имот (местност „Муската“, разширение на жк „Изгрев“).

 

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №173/21.10.2021 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 270 Последна промяна: 10:36:33, 16 ноември 2021