Съобщение до Даниела Иванова Иванова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 6 Април 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 20 Април 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА 

УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №16

ГР. БУРГАС

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №724/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ IV-286, кв.66, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             06.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1175 Последна промяна: 15:44:48, 08 април 2021