Съобщение до Дарина Атанасова Генева и Янчо Маринов Йорданов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 18 Май 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 1 Юни 2022, 00:00

ДО

ДАРИНА АТАНАСОВА ГЕНЕВА

ГР.БУРГАС

ДО

ЯНЧО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 871/30.03.2022г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.768 по КККР на гр.Бургас / местност Неравното, бивша местност (Кабата)/, землище на кв.Ветрен, с който при съобразяване с действащ ПУП-ПУР и при условията на чл.17 от ЗУТ .

Заповедта е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по Заповедта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

ДИАНА АХМАКОВА

Главен специалист АС

Телефон за връзка 056/860919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 325 Последна промяна: 11:12:04, 18 май 2022