Съобщение до Димитър Атанасов Георгиев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 22 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 6 Юли 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА

ЕТ „АЙРИШ – ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ“

ГР. БУРГАС, Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“

УЛ. МИНЬОРСКА – БАРАКИТЕ НА ДАП2 №15

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1381/11.05.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ IV-1059, кв.5, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

22.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 131 Последна промяна: 14:14:10, 22 юни 2022