Съобщение до Димитър Борисов Шейреков

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 10 Юни 2021, 09:05
Валидно до: Четвъртък, 24 Юни 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ДИМИТЪР БОРИСОВ ШЕЙРЕТОВ 

МЕСТНОСТ „СРЕДИ ДОЛ“ №3

ГР. СЛИВЕН

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1163/10.05.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на бивш имот с пл. №188 по недействаща КВС, местност „Капчето“, ж.р. „Меден Рудник“, зона „Д“, гр. Бургас и УПИ V-188, кв.161, по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас.

 Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                                         10.06.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 453 Последна промяна: 09:09:00, 16 юни 2021