Съобщение до Димитър Борисов Шейретов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 28 Юли 2021, 09:05
Валидно до: Сряда, 11 Август 2021, 12:04

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

ДИМИТЪР БОРИСОВ ШЕЙРЕТОВ 

УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ №97                                                    

ГР. СЛИВЕН

           

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1841/06.07.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ V-188, кв.161, по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             28.07.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 640 Последна промяна: 15:06:49, 28 юли 2021